Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Veel wanbetalers zorgpremie
Steeds meer mensen in Nederland betalen de premie voor hun zorgverzekering niet. Het aantal wanbetalers is fors gestegen. Onder de wanbetalers zijn verhoudingsgewijs veel bijstandsgerechtigden, eenoudergezinnen en allochtonen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet – in tegenstelling tot onverzekerden – maar die geen premie betalen, worden wanbetalers genoemd. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat in 2006 'slechts' 190.000 mensen als wanbetaler te boek stonden. Op de peildatum 1 september 2009 werden er 304.000 wanbetalers geteld, 2,3 procent van de inwoners van Nederland. Er zijn dus in twee jaar tijd 114.000 mensen bijgekomen.

Lage sociaal-economische positie
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat deze problematiek vooral voorkomt onder mensen met een lage sociaal-economische positie. Eenoudergezinnen en ongehuwde partners in een gezin met kinderen bijvoorbeeld zijn twee keer zo vaak wanbetaler als het gemiddelde voor heel Nederland. En personen met een bijstandsuitkering zijn drie keer zo vaak wanbetaler als Nederlanders in het algemeen, personen met een WW-uitkering ruim twee keer zo vaak. Ook allochtonen betalen relatief vaak hun premies niet. Ze zijn bijna drie keer zo vaak wanbetaler als autochtonen.

Herkomst
Het aandeel wanbetalers onder de verschillende herkomstgroeperingen verschilt sterk, maar duidelijk is dat onder alle vier de grote allochtone bevolkingsgroepen het percentage wanbetalers is gestegen. Antillianen en Arubanen gingen van 9,6 procent naar 16,1 procent (15.780), Surinaamse Nederlanders van 5,8 procent naar 10,2 procent (26.310), Marokkaanse Nederlanders van 3,9 procent naar 7,4 procent (16.150), en Turkse Nederlanders van 3,3 procent naar 6,0 procent (15.850). Ter vergelijking: autochtonen gingen van 1,4 procent naar 1,6 procent (171.850).

Oorzaken
Het wrange is dat uit onderzoek blijkt dat mensen met een slechte sociaal-economische positie relatief meer gezondheidsproblemen hebben dan de gemiddelde Nederlander. Zij maken ook meer gebruik van de gezondheidszorg. Maar waarom zijn relatief meer migranten gestopt met het betalen van hun premies? Waarschijnlijk spelen meerdere factoren een rol, zoals de recessie, de toegenomen werkloosheid en onbekendheid met het nut van een zorgverzekering. Bovendien werden voordat de zorgverzekeringswet in werking trad premies voor het ziekenfonds automatisch via de werkgever geďnd. In de huidige situatie moeten mensen echter zelf actief een zorgverzekering afsluiten. Dat werkt drempelverhogend.

Wel verzekerd
De Zorgverzekeringswet verplicht elke Nederlander om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als mensen de verschuldigde premies niet betalen, dan blijven ze toch verzekerd voor de basiszorg. Dat is wettelijk geregeld. Dat betekent bijvoorbeeld dat de wanbetaler wel een consult bij de huisarts kan aanvragen. De zorgverzekeraars lopen hierdoor per maand miljoenen euro's aan premies mis. Terwijl er wel kosten worden gemaakt.

Maatregelen
De overheid heeft de wanbetalers vorig jaar al diverse malen hoog op de agenda gezet. Sinds 1 september 2009 geldt de Regeling wanbetalers zorgpremie. Mensen die kampen met een betalingsachterstand van zes maandpremies of meer, worden door de zorgverzekeraar aangemeld bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ houdt vervolgens maandelijks een verhoogde premie in op het inkomen van de wanbetaler totdat de schuld is afbetaald. Er geldt een boetepercentage bedraagt 30 procent. Werkgevers of uitkerings- of pensioeninstanties zijn verplicht om hieraan mee te werken. Deze regeling stopt als de wanbetaler alle verschuldigde zorgpremies heeft terugbetaald of als schuldhulpverlening is aangevraagd.

Bron: CBS, Wereldjournalisten, CVZ, MikadoPublicatiedatum: 28 januari 2010 15:00 uur


Meer informatie:
datum:  8 februari 2010 10:59   naam: H.J.Rolador   organisatie: particulier
Het is schandelijk dat men deze mensen wanbetalers noemt. Het is de regering die wetten invoert en de burger zwaar onderdruk zet met zijn inkomen. Ik ben een van deze mensen die de kosten echt helemaal niet kan betalen. Ik was getrouwd en heb 2 kinderen, ik heb moeten kiezen voor hen om de premie te betalen, ik zelf had het niet nodig. Ik ben in 2007 gescheiden, heb heel wat schulden en ook de schuld van de gezinspremie. Ik ben sinds 7 maanden werkeloos en heb een WW uitkering. Mijn schuldenlasten zijn hoger dan mijn uitkering. Als ik zelf een regeling wilt treffen met het fonds, willen zij het bedrag in 4 termijnen, en dat is erg hoog.

Nu word ik benaderd door het CVZ, met beslaglegging en ook nog dat ik aan de CJIB een bedrag moet betalen iedere maand. Ik kom er zo nog erger niet uit.
Ik heb mijn extra verzekering hard nodig, vanwege kwalen, maar ben ik daarom een wanbetaler? Dit land verziekt mensen en vernietigt ze langzaam, let maar op.

Rola.Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.