Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Verandering tolkendiensten zorgt voor onrust
Sinds januari heeft het Ministerie van Justitie een nieuwe aanbieder voor haar tolkendiensten. Dit tot grote ontevredenheid van de medewerkers van justitie ťn de tolken zelf. In de zorgsector is hierdoor onrust ontstaan. Het Ministerie van VWS heeft in februari 2010 namelijk ook een nieuwe aanbesteding uitgezet voor de gezondheidszorg. Plan is om per 1 juni de nieuwe opdrachtnemer aan de slag te laten gaan.

Voorheen kwamen de tolken bijna uitsluitend van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN). Het Ministerie van Justitie koos er na een aanbesteding voor om een deel van de tolkendiensten voor een lagere prijs onder te brengen bij het bureau Concorde Vertalingen. Nu lijkt de situatie uit de hand te lopen. 'Asieladvocaten, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en rechters kunnen niet zonder goede tolken, en asielzoekers of verdachten van buitenlandse afkomst al helemaal niet. Maar sinds de Concorde Group de bemiddeling voor tolk- en vertaaldiensten op zich heeft genomen, is het een zootje,' berichtte De Pers begin april.

Brandbrief
De Orde van Advocaten trok begin maart aan de bel door een brandbrief naar minister Hirsch Ballin te sturen. Hierin schrijft mr. T. Pondaag, uit naam van de asiel- en vreemdelingenrechtadvocaten, dat zij en haar collega's overvallen zijn door het tijdstip waarop de verandering van tolkendienst bekend gemaakt is. 'Wij hebben ons afgevraagd waarom wij pas zo laat op de hoogte zijn gesteld van de wijziging, temeer daar er toch al drie jaar bekend was dat het contract met TVcN op 1 januari 2010 af zou lopen.' Ze schrijft dat ook Concorde verrast was door de korte periode tussen de aanbesteding en de start van de werkzaamheden. Wellicht ťťn van de redenen dat er nu een onwenselijke situatie is ontstaan.

Kritiek advocaten
Pondaag bekritiseert de bij Concorde aanwezige kennis op het gebied van tolk- en vertaaldiensten in de vreemdelingenadvocatuur. 'De medewerkers van de Concorde Group B.V. hebben (vaak) geen kennis van de gevraagde talen en dialecten. De wachttijd bij gereserveerde tolkdiensten en ad-hoctelefoondiensten is vaak om onnavolgbare redenen (veel te) lang.' Daarnaast noemt ze het feit dat tolken zonder bericht niet komen opdagen. 'Problematisch is daarbij dat voor de communicatie juist een tolk noodzakelijk is, zodat ook onvoldoende aan de cliŽnt kan worden uitgelegd waarom de afspraak niet kan doorgaan.'

35 mailtjes per dag
Dat tolken niet of te laat komen opdagen, wijt Pondaag aan de manier waarop tolken worden geworven. De tolk kan via internet reageren zodra er een oproep komt voor een tolk. Hierbij speelt het geen rol op welke afstand de tolk woont, zodat er extra risico op vertraging is. Deze werkwijze is voor de tolken zeer intensief. Ze moeten immers constant de vraag in de gaten houden om geen opdrachten te missen. De Pers: 'Tolk Simone krijgt ongeveer 35 mailtjes per dag met tolk-opdrachten van Concorde, maar ze heeft misschien ťťn keer in de twee dagen beet, als anderen haar niet voor zijn geweest. Daarbij komt dat ze nu overal naar toe wordt gestuurd terwijl voorheen wťl goed naar de reisafstanden werd gekeken.'

Lucratief
Tolken krijgen minder betaald bij de diensten van Concorde. Zo vertelt Simone in De Pers dat zij voorheen 14 cent per woord kreeg en nu 8 cent. Pondaag vermoedt dat ook de concurrentie met andere diensten de dienstverlening niet ten goede komt. De IND heeft naar haar zeggen eigen afspraken met tolken. Dit zijn dezelfde tolken die voor Concorde werken. Het komt voor dat zij een opdracht via Concorde op het laatste moment afzeggen, omdat het lucratiever is om een klus via het IND aan te nemen. De tolken zelf hebben ook bezwaren. Ze stuurden een brief naar minister Hirsch Ballin waarin ze schrijven dat de lage betaling bij Concorde ten kosten gaat van de kwaliteit van de dienst.

Onacceptabel
Pondaag noemt de gang van zaken onacceptabel omdat de rechtsbescherming van de cliŽnten in het geding komt. 'Wij verzoeken u ons mee te delen of en op welke termijn u bereid en in staat bent deze situatie structureel te verbeteren.' Dat de kostenreductie en marktwerking vůůr kwaliteit van de geleverde dienst komen, gaat ten koste van de hulp aan cliŽnten. Professionals in de gezondheidszorg vrezen dan ook voor vergelijkbare toestanden in de zorgsector.

Tolken in de zorg
Het gebruik van tolkendiensten is de afgelopen jaren flink gestegen. Uit informatie van het Ministerie van VWS blijkt dat het aantal tolkdiensten van 115.000 in 2006 steeg naar 173.000 in 2009. De stijging betreft zowel telefonische als persoonlijke tolkdiensten bij bijvoorbeeld huisartsen, ziekenhuizen, ggz, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en maatschappelijke opvang. In totaal onderscheidt VWS meer dan twintig zogenaamde zorgvelden waar men gebruik maakt van tolkdiensten.

Kostenreductie
Met de aanbesteding wil VWS vooral kosten reduceren. De tarieven vormen 60 procent van de gunningscriteria. VWS probeert ook een verdere kostenstijging tegen te gaan door te bezien welke zorggebieden bij andere partijen ondergebracht kunnen worden. Dit is al eerder gebeurd met maatschappelijk werk. De tolkdiensten daar worden niet meer betaald door VWS, maar maatschappelijk werk moet zelf kosten voorschieten en kan deze declareren bij de gemeente. Zo wordt steeds ondoorzichtiger welke tolkdiensten wel en niet vergoed worden en door wie. Mikado vreest dat daarmee de drempel om tolken in de schakelen steeds hoger wordt. Dit gaat ten koste van informatie en kwaliteit van zorg aan clienten die (deels) afhankelijk zijn van een tolk.

Mikado volgt de situatie rond tolken in de gezondheidszorg. Dit is deel 1 van een serie berichten over dit onderwerp.

Bron: Mikado; De Pers, Orde van Advocaten ĎBrief inzake Tolkení; Ministerie van VWS ĎBeschrijvend document tbv EU aanbesteding tolkdienstení; ConcordePublicatiedatum: 23 april 2010 16:02 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in AustraliŽ
E-module huwelijksdwang van Fier Frysl‚n
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.