Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

ĎDiscussie over registratie etniciteit is rookgordijní
Allochtone kinderen komen relatief vaak in de criminaliteit terecht omdat psychische stoornissen vaak niet of te laat behandeld worden. Dat blijkt uit recent onderzoek van De Jutters, de enige jeugd ggz instelling waarin systematisch etniciteit wordt geregistreerd. Allal Sallou, programmamanager interculturalisatie bij de Bascule, reageert in een opinieartikel voor CMG: Ďregistratie voorkomt helemaal geen uitsluiting.í

Allochtone kinderen zijn oververtegenwoordigd in de justitiŽle jeugdinrichtingen en de gedwongen hulpverlening, terwijl autochtone kinderen eerder bij de ggz en de vrijwillige hulp terechtkomen. Stichting De Jutters maakte voor haar onderzoek gebruik van gegevens over herkomst en etniciteit van cliŽnten. Een artikel hierover verscheen in februari 2010 in Kind & Adolescent. Albert Boon, Anna de Haan en Sjouk de Boer, die het onderzoek bij De Jutters uitvoerden, pleiten eerder in het Maandblad Geestelijke Volksgezondheid voor registratie van etniciteit in de jeugd ggz.

Geen oplossing
'Mensen die zich bezig houden met interculturalisatie in de ggz roepen al een kwart eeuw dat er een probleem is. Maar hoe groot het is en hoe dicht we bij de oplossing zitten, weten we nog steeds niet. Een goede registratie zou helpen om te zien hoe dicht we bij de oplossing zijn,' zegt Albert Boon in een eerder verschenen bericht van Mikado. Ook Alla Sallou is voor registratie, maar benadrukt dat dit geen oplossing is, zo blijkt uit het binnenkort te verschijnen CMG artikel 'Registratie etniciteit voorkomt geen uitsluiting'. Hierin schrijft hij: 'De discussie over registratie is een rookgordijn om het ware probleem te camoufleren: namelijk uitsluiting van allochtone en kansarme jongeren.'

Uitsluiting
De discussie over het onderzoek van De Jutters gaat ook over de vraag waarom allochtone jongeren ondervertegenwoordigd zijn in de jeugd ggz. Het NOS journaal van donderdag 25 februari 2010 besteedde er aandacht aan. Hierin zien we een jongen van Turkse afkomst, die als kind last had van ADHD zonder dat dit ontdekt en behandeld werd. Hij vertoonde gedragsproblemen, belandde in de criminaliteit en vervolgens in de jeugd-tbs. Waarom werd Erol niet eerder behandeld? 'Ik was gewoon druk, ik had moeite me te concentreren,' vertelt hij, 'dat werd niet gezien, maar mijn fouten werden wel gezien. Daardoor werd ik geschorst en heb ik geen hulp gekregen.'

Signalering
Boon zegt in de uitzending: 'Nederlanders signaleren veel eerder of een kind een gedragsstoornis vertoont.' Hij vindt dat ook scholen een belangrijke rol spelen bij de signalering, maar dat gebeurt niet altijd. 'Er wordt bij kinderen van niet-Nederlandse herkomst snel gedacht: ja, die zijn nu eenmaal anders. Jongetjes zijn nu eenmaal drukker.' Ook vermoedt de onderzoeker dat leerkrachten tijdens gesprekken met Nederlandse ouders de problemen op een andere manier aankaarten dan bij ouders van allochtone kinderen. Kinderarts Nordin Dahhan ondervindt in de praktijk dat ouders van niet-westerse afkomst niet makkelijk naar de ggz stappen. Als ze eenmaal zijn overtuigd, haken ze bovendien vaak alsnog af door de lange wachtlijsten.

Fundamenten van uitsluiting
Allal Sallou constateert dat de bevolkingssamenstelling in de grote steden snel verandert. De groep allochtone jongeren neemt toe ten opzichte van de autochtone jeugd. 'We weten dat kinderen met een allochtone achtergrond meer kans hebben om psychiatrische problemen te ontwikkelen.' Hij maakt zich dan ook zorgen over de uitsluiting van deze groep in de jeugd ggz: 'Registratieplicht door de overheid zal niets veranderen aan de huidige uitsluiting. Mijns inziens pleiten Boon en collegaís en anderen terecht voor registratie, om enerzijds de effecten van de inspanningen van de instellingen te toetsen en anderzijds data te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Maar daarnaast zullen we naar de fundamenten van deze uitsluiting moeten kijken.'

Problematiseren
Om te onderzoeken wat deze fundamenten zijn kijkt Sallou liever verder dan het geijkte taboe op en onbekendheid met de psychiatrie. Hij noemt een probleem dat door professionals zelf aangepakt moet worden. 'Tegenwoordig heeft elke zichzelf respecterende ggz-instelling wel een specialist op het gebied van interculturalisatie in dienst. Deze 'interculturalisten', waartoe ik zelf ook behoor, hebben door de jaren heen bijgedragen aan het problematiseren van allochtone cliŽnten.' Hierdoor achten Nederlandse professionals zichzelf volgens hem niet in staat allochtone cliŽnten te behandelen.

'Hete aardappels'
Sallou merkt dat de allochtone cliŽnten om bovenstaande redenen vaak 'als hete aardappels worden doorgegeven' bij gebrek aan affiniteit met deze groep. Dit wordt volgens hem gelegitimeerd door leidinggevenden. 'Terwijl Boon en zijn collegaís en vele anderen steeds wijzen op de onbekendheid met en het taboe op psychiatrie bij allochtonen, zie ik veel meer een taboe op het bespreken van onbewust racisme, ook in de ggz.' Hij noemt een gebrek aan sympathie en empathie voor deze cliŽnten bij 'witte' professionals. Sommige allochtone hulpverleners dragen daar hun steentje aan bij door zich steeds op te werpen als expert.

Cultureel competent zorgaanbod
Om uitsluiting te voorkomen moeten professionals en ggz-instellingen naar zichzelf kijken en onderzoeken welke processen verbeterd kunnen worden, vindt Sallou. 'Registratie van etniciteit hoort daarbij; het moet uiteraard nooit een doel op zich zijn, maar het maakt onderdeel uit van een integraal en cultureel competent zorgaanbod. De kennis over de etnische achtergrond kan behulpzaam zijn bij de ontwikkeling van instrumenten en behandelmethodieken. 'Dat zal leiden tot meer cliŽnten die zich begrepen, gehoord en erkend voelen.'
In een reactie op het opinieartikel van Allal Sallou laten Albert Boon en Anna de Haan weten dat ze het volledig met hem eens zijn. Albert Boon: ĎMaar ik ben ervan overtuigd dat registratie als basis van verandering de enige weg is om te zorgen dat er wat gaat veranderen.í

Bron: NOS, CMG, Kind en AdolescentPublicatiedatum: 26 april 2010 09:42 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in AustraliŽ
E-module huwelijksdwang van Fier Frysl‚n
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.