Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Mikado Nu
   reageer      printversie  

Nieuwe therapieŽn ook voor nieuwe cliŽnten?
Er is steeds meer ervaring met de toepassing van nieuwe therapieŽn zoals EMDR en Mindfulness in intercultureel perspectief. Tegelijkertijd worden cliŽnten met een niet-westerse achtergrond soms op voorhand uitgesloten. Vanwege onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. Of vanwege allerlei onuitgesproken (voor)oordelen. Dit bleek tijdens de bijeenkomst van het ContactpersonenNetwerk Interculturalisatie op 24 juni j.l. in Amersfoort.

Mindfulness, westers of juist niet?
Frank Ooms (Riagg Rijnmond) en Gusta Boland (Altrecht) vertelden over hun werk met mindfulness, een therapievorm die zowel individueel als in groepsverband aangeboden wordt. Het is onduidelijk of deze therapie bij autochtonen vaker wordt toegepast of beter werkt. Taal kan een drempel vormen voor deelname, maar er zijn goede ervaringen met het inzetten van tolken en het gebruik maken van beeldensymboliek. Andere barriŤres voor deelname zijn bijvoorbeeld de discipline die nodig is om thuis te oefenen en ander huiswerk te maken. Anderen hebben de ervaring dat partners vaak blij zijn dat de cliŽnt iets aan zijn klachten doet, waardoor er juist steun is vanuit huis.

Er is discussie over het al dan niet (te) individualistische karakter van de therapie. ĎHet vergt nogal wat om jezelf open te stellen, jezelf zo centraal te stellení, aldus enkele CNI deelnemers. Anderen vinden de therapie, door zijn boeddhistische roots, niet noodzakelijkerwijs individualistisch.

EMDR vertaald
Hanneke van der Wielen (Riagg Rijnmond) sprak over haar ervaringen met EMDR, toegepast bij allochtone cliŽnten. Verbale communicatie speelt een belangrijke rol. Van der Wielen werkt soms met een tolk en toont hier een filmverslag over. Volgens haar heeft EMDR bij autochtone cliŽnten meer succes. Dit zou komen omdat bij hen vaker sprake is van enkelvoudige traumaís, terwijl de problematiek van allochtone cliŽnten vaak zwaarder is. ĎSommige cliŽnten blokkeren, omdat ze de controle willen bewaren. Voordat de spanning afneemt, stijgt hij vaak eerst. De cliŽnt haakt dan voortijdig af. Dit komt bij alle cliŽnten voor, maar vaker bij allochtoneí, is haar ervaring. ĎOf iemand kan de eigen gedachten niet goed verwoorden, begrijpt de vragen niet of kan geen woorden kan geven aan wat zij voelt.í Als je daar niet goed op inspeelt, boekt de cliŽnt geen succes en haakt af.

Angst of ervaring opdoen?
CNI deelnemers weten dat sommige hulpverleners er al bij voorbaat voor terug deinzen de therapieŽn toe te passen bij allochtone cliŽnten. Onvoldoende Nederlandse taalbeheersing is dan uitsluitingscriterium. ĎSoms spelen meer de angsten van de therapeut, dan gegronde redenen om de therapie niet te indiceren.í
De bijeenkomst leverde interessante verkenningen op. Interculturele ervaringen zijn overwegend positief, maar nog heel kleinschalig. Onderzoeksgegevens zijn er nauwelijks.

Het CNI
Het ContactpersonenNetwerk Interculturalisatie (CNI) is in 2004 begonnen onder leiding van GGZ Nederland, en staat sinds 2005 onder leiding van Mikado. Het netwerk bestaat uit medewerkers met een taak op het gebied van interculturalisatie en werkzaam in verschillende disciplines en sectoren in de zorg, overal in Nederland. De deelnemers fungeren als contactpersoon voor hun instelling. Deelname aan de bijeenkomsten (vier keer per jaar) is vooralsnog kosteloos voor de doelgroep.

Voor een verslag van de bijeenkomst of meer informatie over het CNI, neem contact op met Mark Eijkman.

Bron: Mikado / CNIPublicatiedatum: 1 juli 2010 19:29 uur


Meer informatie:
  • Tijdschrift CMG: Ingrid van den Hout, Pauline van Zon (2007). Als de nood hoog is is de aandacht nabij. Mindfulness Based Stress Reduction 4 (3) p. 130-140.Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in AustraliŽ
E-module huwelijksdwang van Fier Frysl‚n
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.