Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Mikado Nu
   reageer      printversie  

Mikado Helpdesk
Mikado ontwikkelt momenteel een gratis landelijke helpdesk voor zorgvragers en mantelzorgers met een migratieachtergrond die op zoek zijn naar informatie over verschillende onderwerpen op het gebied van gezondheid en zorg.

Op zoek naar informatie
Voor veel cliënten met een migratieachtergrond en hun verwanten, is de zoektocht naar informatie over gezondheid en zorg niet eenvoudig. Niet alleen communicatie vormt een struikelblok bij het zoeken en krijgen van hulp. Vooral voor migranten met een niet-westerse achtergrond zijn de structuur en regelgeving van het zorgsysteem in Nederland en de hier heersende opvattingen en ideeën over ziekte en gezondheid vaak onbekend. Ook de grotere ‘zelfstandigheid’ en de actieve en kritische houding die van zorgvragers in onze maatschappij wordt verwacht, past niet bij iedereen.
Relatief weinig migranten vinden aansluiting bij cliëntenorganisaties. De informatievoorziening is slechts beperkt afgestemd op een multicultureel publiek.

Essentieel
Een goede informatievoorziening is echter essentieel bij het toegankelijk maken en houden van zorg. Zodra mensen beter geïnformeerd zijn over het eigen lichaam, ziektebeelden, behandelingsmogelijkheden, preventie en het zorgsysteem in Nederland, kunnen zij actiever bijdragen aan het herkennen van symptomen, het voorkomen van ziektes, en herstel. Het is dan wel belangrijk om in voor de zorgvrager begrijpelijke taal en terminologie te communiceren en hem of haar te helpen bij het interpreteren van de informatie en te adviseren over de keuzemogelijkheden die er zijn.

Helpdesk
Daarom is Mikado gestart met het ontwikkelen van een gratis landelijke helpdesk voor zorgvragers en mantelzorgers met een migratieachtergrond die op zoek zijn naar voor hen begrijpelijke informatie over de zorg in Nederland en de (interculturele) mogelijkheden die deze zorg biedt. Op 27 mei 2011 lanceren we een nieuwe website en 0800-lijn waar zorgvragers en mantelzorgers terecht kunnen voor informatie en advies.

Door de jaren heen is al veel informatie verzameld en ontwikkeld, maar deze is nog sterk versnipperd. De Mikado Helpdesk brengt deze informatie en kennis over ziekte en gezondheid bij elkaar en maakt het makkelijker te vinden. Bovendien helpt de helpdesk bij het vinden van passende zorg en het benutten van de mogelijkheden.

Multicultureel publiek
Met de helpdesk wil Mikado een brug slaan tussen zorgvragers en zorgverleners én tussen migrantengroepen, belangenbehartigers en voorlichters. Rekening houdend met de invloed van cultuur en migratie, wordt voorlichtingsmateriaal afgestemd op de informatiebehoefte van migranten. De helpdesk biedt ook informatie aan organisaties die een participatie- of voorlichtingsfunctie hebben. Bijvoorbeeld over hoe je informatie ‘diversityproof’ maakt. We willen reguliere informatieverstrekkers en belangenbehartigers stimuleren en helpen hun informatievoorzieningen verder af te stemmen op een multicultureel publiek.

Ontwikkeling
De voorbereidingen voor de helpdesk zijn in volle gang. De Helpdesk start met enkele gezondheidsthema’s en breidt zich in de loop van de tijd verder uitbreiden. Het VSBfonds en het ministerie van VWS maken deze start mogelijk. We zijn met diverse organisaties in gesprek over het ‘adopteren’ van thema’s, zodat de Mikado Helpdesk een toegangspoort kan zijn voor steeds meer interculturele gezondheidsinformatie. Ook betrekken we cliënten en verwanten bij de ontwikkeling van de helpdesk.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen rondom de Mikado Helpdesk? Of wilt u weten wat uw organisatie voor de helpdesk kan betekenen? Neem dan per mail contact op met Aziza Sbiti of bel 010 2410041

 Publicatiedatum: 12 juli 2010 09:45 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.