Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

GGZ moeilijk toegankelijk voor ongedocumenteerden
Ongedocumenteerden krijgen moeilijk toegang tot de GGZ, constateert internationale ontwikkelingsorganisatie Dokters van de Wereld. De organisatie ziet regelmatig barriŤres, omdat zorgverleners menen dat behandeling geen zin heeft of omdat er onduidelijkheid bestaat over het begrip 'medisch noodzakelijke zorg'.

Omdat mensen die zonder verblijfstatus in Nederland verblijven onverzekerbaar zijn, krijgen zij problemen als ze zorg nodig hebben. Want wie betaalt dat? Bij noodzakelijke medische zorg kunnen zorgverleners aanspraak maken op een vergoeding, maar zijn hier niet altijd van op de hoogte. Er is bovendien nog steeds onduidelijkheid over het begrip 'medisch noodzakelijke zorg', terwijl dit niet nodig is. Sinds 1 januari 2009 valt immers alle zorg uit het basiszorgpakket of de AWBZ daaronder. Dokters van de Wereld is een van de organisaties die bemiddelt voor ongedocumenteerden die zorg nodig hebben. Regelmatig komt het voor dat bijvoorbeeld uitgeprocedureerde vluchtelingen met psychische klachten moeilijk toegang krijgen tot de GGZ.

Vicieuze cirkel
'Vluchtelingen zonder verblijfsstatus hebben te maken met zaken als: angst voor uitzetting, gebrek aan een zinvolle dagbesteding of gebrek aan financiŽn en een vaste woonplek. Zorgverleners in de GGZ zien het illegaal verblijf als hoofdprobleem, waardoor behandeling geen zin zou hebben,' aldus Dokters van de Wereld. Dit leidt volgens de organisatie soms tot een vicieuze cirkel waarbij de patiŽnt geen zorg krijgt, psychische problemen niet worden erkend en de kans op artikel 64, (tijdelijk) verblijf op medische gronden, veel kleiner wordt.

PatiŽnt geweigerd
Dokters van de Wereld bemiddelde bij een casus waarbij een patiŽnt belde met een hulplijn omdat hij last had van depressieve klachten en suÔcidale neigingen. Hij kreeg een intake bij een GGZ-instelling, maar die stuurde hem een brief dat hij niet in behandeling kon komen omdat hij niet verzekerd was. Toen Dokters van de Wereld contact opnam met de betreffende psycholoog, bleek dat het begrip 'medisch noodzakelijke zorg' onduidelijk was. De zorgverlener ging er vanuit dat vergoeding van de kosten alleen mogelijk was bij een levensbedreigende crisissituatie. Ook bestond er sterke twijfel of de patiŽnt wel behandelbaar was, aangezien zijn angst voor uitzetting niet zou veranderen.

Bemiddeling
De rechtszaak over het verblijf van de patiŽnt kwam steeds dichterbij. Hij zei zich depressief te voelen en had last van huilbuien en stress. Dokters van de Wereld bleef in contact met de psycholoog van de GGZ-instelling. Die benadrukte dat de patiŽnt niet om financiŽle redenen geweigerd was, maar omdat behandeling geen zin zou hebben; de aard van het probleem werd niet weggenomen. De behandelaar gaf bovendien aan zich zorgen te maken over een groeiende stroom van ongedocumenteerden naar zijn organisatie. Na meerdere malen contact en bemiddeling, verwees de instelling de patiŽnt door naar een andere instelling, waar hij geholpen werd.

Protocollen instellingen
Hoe zijn de protocollen in GGZ-instellingen op dat gebied? Het team Diversiteitsmanagement Parnassia Bavo Groep stelde een aantal veelgestelde vragen en antwoorden hierover op voor haar personeel. Wie betaalt de zorg bij een illegale en onverzekerde patiŽnt? In de richtlijnen staat onder meer: 'Het is aan de behandelaar vast te stellen of er sprake is van medisch noodzakelijke zorg. Indien dit het geval is, kunnen de kosten van deze zorg gedeclareerd worden bij het College van Zorgvoorzieningen.' Heeft hulpverlening wel zin als een patiŽnt illegaal in Nederland en onverzekerd is? 'Deskundige GGZ zorg kan in dergelijke situaties stabiliserend en verlichtend werken,' luidt een onderdeel van het antwoord. Ook meldthet team: 'Aanvang van zorgverlening is van het grootste belang, mede om te voorkomen dat klachten toenemen of (erger nog) escaleren.'

Bron: Dokters van de Wereld, team Diversiteitsmanagement Parnassia Bavo Groep, Mikado.Publicatiedatum: 19 oktober 2010 17:09 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in AustraliŽ
E-module huwelijksdwang van Fier Frysl‚n
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.