Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Mikado Nu
   reageer      printversie  

Intercultureel scholingstraject voor medewerkers van RIAGG Amersfoort & Omstreken
RIAGG Amersfoort start dit jaar, in samenwerking met Mikado, een intercultureel scholingstraject voor haar medewerkers. We spraken hierover met Marian Kesler (Manager Afdeling Aanmelding, Preventie en Kortdurende Behandeling), Hans van der Molen (Raad van Bestuur) en Alie Schuurman (preventiewerker).

Aanleiding
RIAGG Amersfoort blijkt goed bezocht te worden door cliŽnten met migratiegeschiedenis. Twee jaar geleden voerde de Amersfoortse RIAGG een intern onderzoek uit. Hieruit bleek dat 30 procent van de cliŽnten van de Volwassenenzorg een niet-westerse herkomst had. Ook bij de afdeling Jeugd lag dit percentage hoog. Tegelijkertijd bleek het aantal niet-westerse cliŽnten bij de afdeling ouderen juist heel laag, wat overeenkomt met het landelijke beeld. Uit ditzelfde onderzoek, waarin een vragenlijst is afgenomen en gesprekken zijn gevoerd met hulpverleners, kwam naar voren dat er grote behoefte is aan kennis en vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie.
'De achtergrond van de cliŽnt is van belang bij zowel het ontstaan als het oplossen van klachten. Daar moeten we dus meer van weten', aldus Hans van der Molen. Alie Schuurman beaamt dit: 'Diversiteit kleurt het leven van mensen in en is van essentieel belang bij de analyse en oplossingen van problemen.'

Hoge verwachtingen
Marian Kesler: 'We hebben hoge verwachtingen van de kennisoverdracht van Mikado. Er is al behoorlijk wat deskundigheid in huis, maar we willen het niveau op een nog hoger plan brengen. Om die reden hebben we juist de keuze laten vallen op Mikado, als hťt kenniscentrum interculturele zorg, in de hoop daarmee hulpverleners een boeiend en prikkelend scholingsaanbod te bezorgen. Nogmaals, gezien de omvang van de doelgroep die we in de RIAGG zien is het ontzettend belangrijk dat elke hulpverlener deze kennis en kunde in huis heeft.'

Gezamenlijke taal
Hans en Marian hebben daarnaast beiden de wens dat er een gezamenlijke taal bij de Amersfoortse RIAGG ontstaat, waarin gepraat kan worden over interculturele zorg en de eventuele dilemmaís die dit met zich mee brengt. 'We hopen dat er een gesprek op gang komt over de inhoud van intercultureel werken en -communiceren, maar ook over bejegeningaspecten; over daar waar ondersteuning (ontvangst bijvoorbeeld) en behandeling elkaar kunnen raken en versterken.'
Van deelnemers wordt een actieve, maar vooral ook een open houding verwacht. Alie: 'Bewustwording van het belang van diversiteit begint bij jezelf.'

Toekomst
Door het scholingstraject wil RIAGG Amersfoort op termijn de kwaliteit en effectiviteit van het zorgaanbod stimuleren. Tijdens de scholing wordt daarom gewerkt aan het vergroten van de cultuursensitiviteit van de medewerkers in het bijzonder, en van de instelling in het algemeen. 'Een organisatie waar meer aandacht is voor diversiteit', is het streven van Hans, Marian en Alie voor de toekomst van de RIAGG . 'En dat medewerkers zich vaardiger zullen voelen in hun handelen naar de doelgroep', aldus Marian. Daarnaast is de verwachting dat, in de loop van het scholingstraject, een groep interne experts zichtbaar zal worden. Een groep die zich kan gaan ontwikkelen tot een intercultureel expertiseteam in de RIAGG.
Het management speelt een belangrijke rol in het stimuleren van deze interculturele toekomst. In een bijeenkomst werkt het MT aan een heldere visie en bewustwording van de organisatorische aspecten van goede zorg voor deze doelgroep. Intercultureel personeelsbeleid is daarbij een aandachtspunt, zodat ook het medewerkersbestand diverser wordt.

Andere initiatieven
Aan een intercultureel zorgaanbod werd al langere tijd gewerkt. Uiteraard wordt er veel gewerkt met telefonische en soms met live tolken. Ook is er specifiek aanbod ontwikkeld, zoals een Turkse vrouwengroep, voor vrouwen met depressieve, spannings-, en lichamelijke klachten en de Preventiecursus ĎLichte dagen, donkere dagení De laatste wordt zowel in het Turks als in het Arabisch aangeboden.
Tot slot is er een team dat een specifiek zorgaanbod heeft voor vluchtelingen en asielzoekers.

Wilt u meer weten over het scholingstraject bij RIAGG Amersfoort. Neem dan contact op met Nuray SŲnmez (010 2410041 of mail) of Inge Goorts (010 2410041 of mail ). Contactpersoon bij RIAGG Amersfoort is Marian Kesler (033-4603500 en mail ).


 Publicatiedatum: 22 maart 2011 13:48 uur
datum:  8 december 2015 02:34   naam: cNloEPJ6yjs   organisatie: 1SDCCWEkcS
Living in a small space too and so totally agree! Things rtlenecy got really cluttered, so I had my husband take all four boys out and did a massive clean sweep. I brought ALL OF THEIR TOYS over to our after school kids program to donate and only left leggos small ones and mega block size. I left 3 puzzles and one *small basket with an odd assortment of random McDonald's toys and what not. WEEKS LATER and my boys have not made a peep about it. They have not asked, Where are all my toys? Nope. They are happy with what they have. And my house is a lot easier to clean. Amazing. Less, truly is more when it comes to toys!
datum:  4 december 2015 02:32   naam: N9vqLfkB   organisatie: FiRE1odkd5Z
sur notre liste de noebl il a pas mal de jeux de socie9te9 et de cartes on aime y jouer en falmie, et merci encore le petit livre est arrive9 ce matin sur mon eele ma Romy est conquise (c est une fan de ballons et vous l aviez devine9 ,o)Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in AustraliŽ
E-module huwelijksdwang van Fier Frysl‚n
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.