Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

In het veld
   reageer      printversie  

‘Ik hoop dat het normaler wordt om over opvoeding te praten’

In 2006 heeft de gemeente Amsterdam aan het expertisecentrum SO&T gevraagd om Triple P in Amsterdam te implementeren. Triple P staat voor positief pedagogisch programma en is een oorspronkelijk uit Australië afkomstige methode voor opvoedingsondersteuning. Na een korte pilotfase is de implementatie van de methode van start gegaan in 2007 en gefaseerd doorgevoerd in Amsterdam en Diemen. Cécile Winkelman van SO&T spreekt over de implementatie van en ervaringen met Triple P tot nu toe.

We zochten naar een effectieve methode voor advies aan ouders. Er bestonden in Nederland voor opvoedondersteuning al heel veel programma’s, maar die zijn nooit onderzocht op hun effectiviteit. Uit het rapport Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter van de Inventgroep, bleek dat er behoefte was aan een methode waarvan effectiviteit was gebleken. Triple P biedt vijf niveaus van ondersteuning, afhankelijk van de ernst van de problemen en de behoeften van ouders, oplopend van lichte naar intensieve ondersteuning. De gemeente Amsterdam heeft ervoor gekozen om alle vijf niveaus van Triple P te implementeren.

Introductie van de methode
De manier waarop deze methode aan ouders in Amsterdam is geïntroduceerd, via een grootse mediacampagne, was uniek voor Nederland en is heel goed aangeslagen. De campagne wordt nu zelfs wereldwijd overgenomen. Dat is bijzonder en heel erg leuk. De “Blijf Positief” campagne was in eerste instantie bedoeld om op te vallen bij ouders. Dat is gelukt. Amsterdam Noord liep als stadsdeel een beetje voorop. Een aantal ervaren beroepskrachten, waaronder ikzelf, werd erin getraind. De vraag aan hen was: ‘Denken jullie dat deze methode succesvol kan zijn?’ Wij waren natuurlijk allemaal heel kritisch, maar wel heel enthousiast. Dat heeft parallel gelopen met het feit dat de gemeente koos voor een brede inzetbaarheid van deze methode. Triple P is nu in alle stadsdelen van Amsterdam geïmplementeerd. Het is nu, na ruim 3 jaar implementatie, de verantwoordelijkheid van instellingen zelf om deze ontwikkeling voort te zetten. Vooralsnog gaat dat heel goed.

Informatie en voorlichting
Triple P is interessant voor alle ouders, omdat het een methode is die informatie en voorlichting geeft over opvoeden. Je kunt ook een aantal adviesgesprekken krijgen, of een training volgen. Op niveau vijf, de intensiefste interventie, is er ook ruimte om problemen als stress of depressie bij de ouder aan te pakken. Maar het leuke is dat de lichtere kant ook heel goed is vertegenwoordigd. Dus als je gewoon iets wilt weten over opvoeden, kan je een ouderavond volgen of je kan aan de hand van een folder informatie krijgen. Dat is ook het idee erachter, dat alle ouders informatie kunnen krijgen over opvoeden. Want iedereen voedt op, maar het is toch wel handig er meer over te weten als je daar behoefte aan hebt.

Op eigen kracht
De methode is inhoudelijk heel duidelijk omschreven. Daar hebben zowel beroepskrachten als ouders iets aan. Vroeger kreeg je bij verpleegkundigen misschien een ander advies dan bij de pedagogisch adviseur. Triple P onderscheidt dus vijf niveaus van ondersteuning van licht naar intensiever. Samen bieden zij een samenhangend systeem van interventies, dat ouders voorziet van door hen gewenste informatie over opvoeden. Omdat Amsterdam ervoor heeft gekozen alle vijf niveaus te implementeren, zijn vele beroepskrachten van de verschillende instellingen in de methodiek getraind. Zij werken allemaal vanuit dezelfde principes. Daarnaast is de methode heel vraaggericht. Een van de belangrijkste elementen is ‘zelfregulering’. Op die manier krijgen ouders handvatten om meer grip te krijgen op opvoeden, zodat ze in de toekomst zelf verder kunnen. Het maakt ouders dus niet afhankelijk, het maakt juist heel krachtig.

Enthousiast
'Uit onderzoek blijkt, dat allochtone ouders goed worden bereikt met de campagne en dat ze enthousiast zijn over de methode. Er is echter nog allerlei verfijning in het onderzoek mogelijk.
Herkomst is vaak geregistreerd, maar opleidingsniveau niet. Dat zouden we graag nog in beeld willen krijgen. Vooralsnog ziet het er goed uit. Helemaal omdat vaak wordt gezegd dat opvoedingsondersteuning allochtone ouders niet bereikt. Dat blijkt echter niet uit onze gegevens van Triple P in Amsterdam. En ook niet uit de ervaringen van de beroepskrachten. Daar hebben we veel mee gesproken. Ook ouders zijn enthousiast. Dat is heel leuk om te horen. Als mensen eenmaal de stap hebben gezet ermee aan de slag te gaan, zien ze heel snel de effecten. Dat is natuurlijk heel motiverend, want daar ben je voor gekomen.'

Taal als barrière
'Het taalprobleem is een groot thema als je werkt met allochtone ouders. De methode wordt door sommigen te ‘talig ‘ genoemd. Met name de tipsheets. Die zijn inhoudelijk heel goed, maar er staat veel tekst op. Gelukkig hebben we inmiddels wel de dvd nagesynchroniseerd zowel in Marokkaans, Turks als Nederlands. De dvd’s hadden eerst ondertiteling, maar dat ging zelfs voor Nederlandse ouders soms te snel. Beroepskrachten worden er in getraind flexibel met de methode om te kunnen gaan. Bijvoorbeeld door te werken met rollenspellen. Dat is iets wat heel duidelijk aanwezig is in Triple P. Deze manier sluit heel erg goed aan bij de migrantenouders; het maakt het wat luchtiger, het verschaft duidelijkheid.'

Onderzoek naar interculturele toepasbaarheid Triple P Divers
Er is onlangs een onderzoek verschenen naar de geschiktheid en toepasbaarheid van Triple P voor alle Amsterdamse ouders, in het bijzonder die met een niet-westerse achtergrond. Dit is uitgevoerd door de Kenniswerkplaats Tienplus, onder leiding van het Verwey Jonker instituut. Ook Cecile Winkelman was betrokken bij dit onderzoek. Er is ingezoomd op: worden allochtone ouders met Triple P bereikt? Vinden professionals de methode geschikt, passen zij dingen aan of vinden zij dat aanpassingen nodig zijn? Wat vinden ouders zelf?

Uit het onderzoek blijkt dat het bereik van diverse groepen goed is, evenveel als hun aandeel in de Amsterdamse bevolking. Laagopgeleide (allochtone of autochtone) ouders worden vooral bereikt via school of een Ouder Kind Centrum. Flexibiliteit en aanpassing waar nodig blijven sleutelwoorden. De strakke tijdsplanning van de Triple P methodiek is bijvoorbeeld niet altijd haalbaar. Een groepscursus is dan niet voldoende laagdrempelig en dan past een individuele variant beter. Triple P vergt in de praktijk vaak om extra investeringen van de professional. Die zijn dan wel enthousiast; ouders gaan aan de slag met wat ze hebben geleerd en zijn er echt mee geholpen, vinden de professionals.

Wat vinden ouders?
In het onderzoek zijn ouders zelf ook bevraagd. Ze zijn positief maar ook kritisch. Ook hier bleek de taligheid van het programma soms een drempel en de gebruikte materialen te 'wit', niet herkenbaar genoeg. Dat het accent op 'westerse' opvoedingsmethoden ligt vinden ouders niet erg, daar willen ze juist meer van leren. Wel zou het programma beter kunnen aansluiten op hun positie: soms hebben ze specifieke vragen die met de eigen achtergrond en migratie samenhangen. Vaak spelen ook vragen over de Nederlandse omgeving, waar ouders graag hulp krijgen om zich daartoe beter te kunnen verhouden.
De conclusie van de onderzoekers is dat Triple P goed bruikbaar en toepasbaar is voor diverse doelgroepen, maar dat flexibiliteit in de uitvoering en aanpassing van materialen en vragenlijsten nodig zijn.

Hoop en valkuilen
Winkelman: 'Ik hoop dat het normaler wordt om over opvoeding te praten zonder het gelijk over problemen te hebben. Dat mensen daardoor ook eerder een vraag zullen stellen en het zodoende niet uit de hand loopt. Maar ook, en dat zien we nu al, dat organisaties nog beter gaan samenwerken met elkaar, bijvoorbeeld omdat ze hetzelfde programma uitvoeren of dezelfde inhoudelijke taal spreken.
De methode heeft ook valkuilen; het is belangrijk om de deskundigheid continu aandacht te geven, omdat het veel van de beroepskracht vraagt. Algemene problemen kunnen op de methode afgeschoven worden, dat is ook een valkuil. Het omgaan met het taalprobleem bijvoorbeeld, waar veel beroepskrachten mee te maken krijgen. Mensen zijn soms heel kritisch. Dat ben ik zelf ook. Toch zou ik willen zeggen; gebruik vooral de positieve aspecten die de methode je kunnen bieden. Er is zoveel uit te halen. Het is niet het een of het ander. Het is belangrijk dat er een totaalaanbod is waar ouders zich thuis in voelen en wat geaccepteerd wordt. Triple P kan daar wat mij betreft een heel mooi onderdeel van uitmaken.'

 Publicatiedatum: 19 september 2011 16:03 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


Informatie voor abonnees van mikadonet.nl
Idiomes: 'We zoeken andere ingangen voor mensen die anders de boot missen.'
Interculturele relaties en gezinnen in de zorg- en hulpverlening
‘Je kunt heel goed communiceren zonder taal’
‘Iedereen is erbij gebaat dat misverstanden worden voorkomen’'Ze moeten maar Nederlands leren'.
Mariëtte Hoogsteder.
 lees verder....Geachte mevrouw de minister,
Tim Ruitenga.
 lees verder....Waarom de vertellers moeder belde
Door: McGregor Spalburg .
 lees verder....Een maïskolfje
door Amaryllis Sprock.
 lees verder....
 Zie ook het archief

Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.