Thuiscoaching werkt
Thuiscoaching, een vorm van psycho-educatie aan familieleden van mensen met schizofrenie, heeft grote toegevoegde waarde in Marokkaanse gezinnen. De draagkracht van familieleden neemt toe, ze voelen zich emotioneel en praktisch ondersteund, begrijpen hun familielid met schizofrenie beter en kunnen adequater met hem of haar omgaan. Dit stelt Benaissa Hallich na een evaluatie-onderzoek van de interventie Thuiscoaching.

Thuiscoaching is een interventie waarbij een familie-ervaringsdeskundige en een professionele GGZ-hulpverlener als koppel families bezoeken om hen te begeleiden en psycho-educatie te geven. De hulpverlener is daarnaast een brug tussen de familie, de patiŽnt en de reguliere behandelaars.
Thuiscoaching bestaat als interventie nu zoín vier jaar en werd ontwikkeld vanuit Ypsilon en Indigo, destijds onderdeel van Altrecht, nu onderdeel van de Ambulante Zorggroep Midden-Nederland. Het is in principe bedoeld voor alle familieleden, maar richt zich in de praktijk vooral op Marokkaanse families, omdat schizofrenie daar vaker voorkomt dan bij andere bevolkingsgroepen en omdat reguliere voorlichting en psycho-educatie hen nauwelijks bereikt.

Onderzoek
Initiatiefnemers van Thuiscoaching waren Tiny van Hees vanuit Indigo en Tom Rusting, vader van een zoon met schizofrenie. In de afgelopen vier jaar heeft de interventie zich verder ontwikkeld, mede op basis van het twee jaar durende onderzoek door Hallich.
Voor het onderzoek zijn gegevens verzameld vanuit verschillende perspectieven: van de coaches, van familieleden, van cliŽnten en van reguliere hulpverleners. Er waren 25 families betrokken in het onderzoek, met 44 familieleden.

Opeenstapeling van problemen
Psy noemt het rapport Ďopmerkelijk eerlijkí. Het rapport schetst een beeld van de problematiek in de gezinnen, waar vaak sprake is van grote overbelasting. Er is vaak een opeenstapeling van sociaaleconomische, praktische emotionele problemen: armoede, schulden, drugsverslaving en criminaliteit van de cliŽnt, huiselijk geweld, gezondheidsproblemen van ouders en opvoedingsproblemen. Daarnaast is er gebrek aan kennis over schizofrenie en hoe hiermee om te gaan, met als gevolg veel dagelijkse problemen in de communicatie tussen de cliŽnt en de overige gezinsleden. De hele familie lijdt daaronder. De families zijn bovendien vaak geÔsoleerd en ontvangen weinig ondersteuning vanuit de zorg, het netwerk of de gemeenschap.

ĎMinder zorgen en meer rustí
Hallich laat veel familieleden aan het woord. Een moeder: ĎIk was eerst erg gestresst en voelde me alleen. Ik had weinig energie om dingen in huis te doen. Toen kreeg ik Thuiscoaching en ik heb het als therapie ervaren. Ik kon over mijn thuissituatie praten zonder dat ze mij veroordelen, ze accepteren mijn mening. Ze waren gericht op wat ik wilde en op mijn rust. Ze hadden goede bedoelingen. Zij hebben mij geholpen door lasten te verminderen. Ik heb minder financiŽle zorgen en mijn zorgtaken zijn verminderd. Ik heb nu meer tijd en eigen rust. Ik heb ook meer vriendinnen gekregen waar ik mee omga. Vroeger schaamde ik me vanwege de ziekte van mijn zoon.í

Psycho-educatie
Uit het onderzoek blijkt dat Thuiscoaching zich als interventie blijvend moet richten op het voorkomen en verminderen van overbelasting en van communicatie- en interactieproblemen tussen degene met schizofrenie en de familieleden, in de vorm van psycho-educatie. Ook motiveren tot het gebruik van medicatie en kennis bieden over herstel en re-integratie zijn belangrijk. Het onderzoeksrapport levert behalve veel openhartige citaten en duidelijke resultaten, een lijst aanbevelingen en voorwaarden om Thuiscoaching effectief aan te bieden.

Bron: Mikado; Psy; rapport B. Hallich (2012). Thuiscoaching voor Marokkaanse familieleden van cliŽnten met schizofrenie of een verwante psychotische stoornis. Een evaluatie-onderzoek van de interventie. Utrecht: Indigo / Altrecht / Ypsilon.Publicatiedatum: 7 juni 2012 17:39 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.