Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Meer kraamzorg bij migrantenmoeders; is inhaalslag ook kwaliteitslag?
Vrouwen van niet-westerse herkomst maken minder gebruik van kraamzorg dan autochtone en westerse vrouwen. In de afgelopen tien jaar is gebruik van kraamzorg bij niet-westerse vrouwen wel toegenomen, aldus recente cijfers van het CBS. Ze zeggen tevreden te zijn over de zorg. Mikado ontvangt over die tevredenheid andere signalen. ‘Kraamzorg? Het was verschrikkelijk.’

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam begin januari met nieuwe cijfers. Van alle vrouwen in Nederland die in de periode 2001 – 2011 zijn bevallen van een of meerdere kinderen, maakt 95 procent gebruik van kraamzorg. Dit percentage is de afgelopen 10 jaar stabiel gebleven. Hetzelfde geldt voor het aantal dagen kraamzorg dat werd afgenomen. Wel zijn vrouwen minder vaak hele dagen zorg gaan gebruiken.

Thuis of ziekenhuis
Verder zijn er enkele verschillen zichtbaar. Zo is de plaats van de bevalling van invloed. Van de vrouwen die thuis bevielen gebruikte 99 procent kraamzorg, tegen 94 procent van de vrouwen die in het ziekenhuis bevielen. Als moeder en kind na de bevalling in het ziekenhuis moeten blijven, wordt er immers per ziekenhuisdag minder kraamzorg thuis toegewezen.

Leeftijd en herkomst
Ook blijkt uit de cijfers dat jonge vrouwen (15-24 jaar) minder vaak en minder lang gebruik maken van kraamzorg dan vrouwen die wat ouder zijn.

Vrouwen van autochtone herkomst maken meer gebruik van kraamzorg (96%) dan vrouwen van westerse (94%) of niet-westerse herkomst (86%). Ook de hoeveelheid kraamzorg verschilt: 66 procent van de autochtone moeders gebruikt hele dagen kraamzorg, tegen 46 procent van de moeders van westerse herkomst en 25 procent van niet-westerse herkomst. De laatste groep moeders gebruikt gemiddeld 6,2 dagen kraamzorg (totaal gemiddeld 29,0 uur), tegenover westerse moeders 6,5 dag (38,2 uur) en autochtone vrouwen 7,0 dagen (41,9 uur).

Zowel jongere vrouwen als vrouwen van niet-westerse herkomst bevallen vaker in het ziekenhuis, maar dit verklaart de verschillen maar voor een deel. Stedelijkheid gaat samen met minder kraamzorg: vrouwen in sterk verstedelijkte gebieden maken minder vaak gebruik van kraamzorg dan vrouwen in matig, weinig, of niet verstedelijkte gebieden. Dit verschil hangt sterk samen met het feit dat veel allochtone vrouwen in steden wonen, en minder met hun voorkeur om in het ziekenhuis te bevallen.

Inhaalslag
In de afgelopen jaren zijn steeds meer vrouwen met een niet-westerse achtergrond gebruik gaan maken van kraamhulp. In 2001-2003 gebruikte 77 procent van hen kraamzorg, in 2007-2009 was dat 91 procent en in 2010-2011 was dat 89 procent. Het CBS concludeert dan ook voorzichtig dat ‘niet-westers allochtone vrouwen wat betreft het gebruik van kraamzorg een inhaalslag aan het maken zijn, maar dat die nog (lang) niet gestreden is.’

Tevreden?
De door het CBS geënquêteerde vrouwen zijn over het algemeen zeer tevreden over de kraamzorg, gemiddeld gaven zij een 8,1 als cijfer. Leeftijd of herkomst lijken niet van invloed op de tevredenheid, vrouwen van niet-westerse herkomst geven een iets minder hoog cijfer dan die van westerse herkomst: een 7,8 tegenover een 8,4, maar dit verschil is niet significant.

Mikado krijgt andere signalen over de tevredenheid. Zowel uit informele bronnen en internetfora als uit panels over kraamzorg, blijkt dat veel migrantenvrouwen slechte ervaringen hebben met kraamzorg. Een vrouw vertelde: ‘Ik vond kraamzorg verschrikkelijk, ineens was alles in mijn eigen huis een probleem, onze inrichting, onze eetgewoonten, alles.’ Een ander: ‘ze had geen idee wat er belangrijk was in mijn gezin.’

‘Vreemde in huis’
Kraamzorg is een typisch Nederlands verschijnsel. In de meeste landen en culturen zijn vrouwen gewend dat familie de zorg voor moeder, baby, huishouden en eventuele andere kinderen na een bevalling overneemt.
Een kraamverzorgende wordt door veel migrantenvrouwen gezien als een ‘vreemde’ in huis, soms ongewenst. Er is in de dagen na de bevalling vaak veel (schoon)familie in huis en dat zorgt voor allerlei botsingen. Vooral als de kraamvrouw niet goed Nederlands beheerst, ervaren ze de kraamzorg meer als last dan als verlichting.

De bron van ontevredenheid heeft niet te maken met de expertise van kraamverzorgenden. Die wordt zeker gewaardeerd. ‘Ze zien dingen aan de baby die wij niet zien. Bijvoorbeeld aan hun kleur, of ontlasting.’

Mikado Helpdesk
Binnenkort lanceert de Mikado Helpdesk ‘kraamzorg’ als nieuw thema. Op de website zal dan informatie te vinden zijn over het belang en nut van kraamzorg en over allerlei praktische aspecten. Ook ervaringen en filmmateriaal komen op de website.

Bron: CBS; Mikado; Foto: het nieuw Nederlands elftalPublicatiedatum: 17 januari 2013 18:00 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.