Website over gezondheidsverschillen
Begin februari lanceerde Forum de website Gezondheidsverschillen. Op de website staan feiten en achtergrondinformatie over een aantal gezondheidsverschillen tussen allochtone en autochtone Nederlanders.

Gezondheidsverschillen
De gezondheid van allochtonen in Nederland is gemiddeld slechter dan die van autochtone Nederlanders. Hier is een directe relatie zichtbaar met de achterstandssituatie waarin veel migranten leven, aldus Forum. Sociale verschillen beďnvloeden gezondheid, dat is al vaak aangetoond.

De armoede en sociaaleconomische situatie waar veel migranten in Nederland zich in bevinden, kan inderdaad negatieve consequenties hebben voor welzijn en gezondheid. Tegelijkertijd blijft nuance nodig. Een combinatie van factoren en invloeden is van belang. Denk bijvoorbeeld aan leefstijl en voeding, taal- en gezondheidsvaardigheden, het migratieproces, biomedische, sociaal-culturele en genetische factoren.

Sterftecijfers
Het Nationale Kompas Volksgezondheid laat bijvoorbeeld zien dat de sterfte onder Surinaamse migranten aan diabetes hoger is dan gemiddeld. Hetzelfde onderzoek toont aan dat de sterftecijfers voor Marokkaanse mannen boven de 40 juist weer lager liggen dan gemiddeld. Migranten zijn dus niet per definitie ongezonder.

Onderzoek gebundeld
Onderzoek en cijfers over ziekten en gezondheid van niet-westerse migranten zijn erg versnipperd. En vaak gespecificeerd naar ziektebeelden, zoals schizofrenie, depressie, diabetes en kanker. Met deze website bundelt Forum informatie en biedt zij een duidelijk overzicht. Daarnaast biedt de website informatie over swiss replica watcheszorggebruik, ziektebeleving en gezondheidsrisico’s.

Bron: Forum, Mikado, Nationaal Kompas VolksgezondheidPublicatiedatum: 10 mei 2013 11:11 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.