Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
De Johannes Wier Stichting start per juli 2013 met de ontwikkeling van een handreiking voor behandelaars die in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan asielzoekers te maken krijgen met ethische dilemma’s. Universiteit Utrecht, AMC en Mikado voeren dit project samen uit.

Do no harm
Ethische dilemma’s kunnen ontstaan als de behandeling van een asielzoeker in conflict lijkt of dreigt te komen met professionele standaarden van hulpverleners. Bij dergelijke conflicten maken hulpverleners afwegingen, gebaseerd op ethische principes. De meest bekende is ‘do no harm’, maar ook respect voor autonomie en rechtvaardigheid zijn zulke principes. Wat nu als een hulpverlener meent dat aan voorwaarden voor behandeling – veiligheid, stabiliteit – niet is voldaan? Of als succesvolle behandeling zou leiden tot uitzetting?

Behoefte
In de praktijk blijken hulpverleners grote behoefte te hebben aan een referentiekader. Op basis van internationale wetenschappelijke literatuur, interviews en focusgroepen ontwikkelt de Johannes Wier Stichting een handreiking. Uitgaand van ethische vragen en dilemma’s die hulpverleners in hun dagelijks werk tegenkomen. De handreiking wordt getoetst aan bruikbaarheid in de praktijk en ter bekrachtiging voorgelegd aan beroepsverenigingen. Ook (voormalig) asielzoekers worden betrokken bij dit project.

‘Zeer actueel’
De Johannes Wier Stichting (JWS) zet zich in voor mensenrechten in de gezondheidszorg. Loes van Willigen, voorzitter van JWS, is blij met dit project. En trots op de complimenten van de commissie die subsidie toekende. Van Willigen: ‘ze vonden ons project van zeer goede kwaliteit en zeer relevant. Het is een erg actueel probleem. In de praktijk maken mensen hun eigen afwegingen. Dat maakt ggz-zorg voor asielzoekers inconsistent, en dat is niet wenselijk.’

Meer informatie
Psycholoog Sander Kramer (UU) is projectleider en voert het project uit samen met medisch-ethicus Erik Olsman (AMC) en psycholoog Mariëtte Hoogsteder (Mikado). Daarnaast zijn o.a. Centrum ’45, KNMG, en Gezondheidscentrum Asielzoekers erbij betrokken.

Het project wordt gefinancierd door ZonMw, als onderdeel van het programma Ethiek en Gezondheid. Meer weten? Neem dan contact op met Loes van Willigen, via info@johannes-wier.nl

Bron: JWS; MikadoPublicatiedatum: 12 juli 2013 17:33 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.