E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Veel professionals in de jeugdzorg hebben weleens gehoord van huwelijksdwang, maar weten niet precies wat het inhoudt of wat ze er aan kunnen doen. Fier Fryslân en The Next Page ontwikkelden een e-module huwelijksdwang die professionals informatie en praktische handvatten biedt.

Huwelijksdwang
Huwelijksdwang is in strijd met de mensenrechten en komt in Nederland voor in gesloten gemeenschappen. Van huwelijksdwang is sprake als jongeren of volwassenen gedwongen worden om tegen hun zin te trouwen. Zij worden gedwongen door hun ouders of familie. Het is belangrijk dat professionals weten hoe zij met deze swiss replica watches problematiek moeten omgaan en (jonge) vrouwen en mannen kunnen helpen, bijvoorbeeld door hen gericht door te verwijzen naar de juiste instanties.

Standpunt overheid
De overheid gaat huwelijksdwang actief tegen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil gedwongen uithuwelijking bestrijden via het strafrecht, de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken beperken en inzetten op preventieve maatregelen. Daarnaast wil de overheid dat (meer) professionals geschoold worden in de problematiek rondom dit thema. Daarom gaf het ministerie van SZW aan Fier Fryslân en The Next Page de opdracht om deze e-learning module te ontwikkelen.

E-module
De cursus is, die sinds een maand gratis online beschikbaar is, geeft informatie over de context waarin huwelijksdwang kan plaatsvinden en biedt professionals praktische handvatten. De cursus gaat in op vragen als ‘Wat is huwelijksdwang en welke rol kan eer daarbij spelen?’ of ‘Wat kun je als professional doen met signalen van huwelijksdwang?’. In de cursus vertelt een aantal ervaringsdeskundigen hun verhaal. Ook professionals komen aan het woord. Er wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen om de vertaalslag te maken naar de eigen werkpraktijk. De cursus duurt 3 uur en accreditatie wordt aangevraagd.

Meer informatie en een demo zijn te vinden op www.huwelijksdwang.info.

Bron: Persbericht Fier Fryslân en The Next PagePublicatiedatum: 23 juli 2013 15:59 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.