Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

IND brengt asielzoekers bewust in de war
Asielzoekers krijgen in Nederland geen eerlijke behandeling. Het Algemeen Dagblad berichtte onlangs dat de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) asielzoekers tijdens verhoren bewust in de war brengt. Ook schrijven IND-ambtenaren gekleurde en onvolledige rapporten, waardoor de kans dat een asielzoeker in Nederland mag blijven aanzienlijk kleiner wordt. Dat zeggen twee tolken die jarenlang de verhoren vertaalden waarin de asielzoekers hun vluchtverhaal geven. Al jaren klagen advocaten dat asielzoekers geen eerlijke behandeling krijgen. Ook kenniscentrum voor vluchtelingen en gezondheid Pharos herkent de kritiek van de tolken in het AD.

Een van de twee tolken die uit de school is geklapt, is onlangs na tien jaar vanwege gewetensbezwaren vertrokken bij de IND. De tweede werkt nog steeds bij de dienst. Beiden zeggen dat IND-ambtenaren asielaanvragers bewust intimideren en vaak onbehoorlijk behandelen. "Willens en wetens. De IND juicht dit toe en moedigt het aan." Volgens de tolken is de IND een politiek instrument dat ten doel heeft zoveel mogelijk mensen buiten de deur te houden. Een van de twee tolken geeft een voorbeeld van de onredelijke behandeling door ambtenaren. Een asielzoekster werd door een ambtenaar verzocht te demonstreren hoe ze in haar land van thuiskomst werd gedwongen soldaten oraal te bevredigen. “Aan de hand daarvan oordeelde de ambtenaar dat haar verhaal ongeloofwaardig was. Haar stand en de hoogte van haar hoofd ten opzichte van het mannelijke geslachtsdeel konden niet kloppen."

IND-ambtenaren moeten dergelijke tactieken toepassen om zoveel mogelijk mensen te kunnen afwijzen, zeggen de tolken. “In Nederland worden, in tegenstelling tot andere landen, heel bewust geen bandopnamen gemaakt van de verhoren. De ambtenaar maakt wel een samenvatting van het gesprek, maar veel informatie die van belang is, wordt daarin niet opgenomen. De beslissing van de IND is daarmee dus gebaseerd op onvolledige rapporten." "Bij contactambtenaar X maakt de asielaanvrager geen schijn van kans haar verhaal te vertellen. De asielaanvrager werd gemanipuleerd en geprest en mocht niet uitpraten. Hij vertelde mij dat het de bedoeling was dat de man in de war zou raken."

De IND noemt de beschuldigingen onwaar en onheus. Volgens een woordvoerder wordt iedere asielaanvraag individueel behandeld. Het zou niet de bedoeling zijn zoveel mogelijk mensen af te wijzen. "Dat niet iedereen asiel krijgt, komt niet doordat de IND dat zomaar bepaalt, maar simpelweg omdat uit het verhaal van betrokkenen blijkt dat het geen echte politieke vluchtelingen zijn."

Voor Pharos komt de kritiek niet onverwacht. Agnes Verhulst, hoofd informatie en communicatie: "Pharos hoort de aantijgingen over de werkwijze van de IND niet voor het eerst. Zowel bij het meldpunt humaanasiel.nl als in bijvoorbeeld het onderzoek van Nienke Doornbos (De papieren asielzoeker, institutionele communicatie in de asielprocedure, Recht&Samenleving 18) is er kritiek op de wijze waarop de verhoren plaats vinden. In uitlatingen in de media hebben IND'ers aangegeven dat er sprake is van willekeur. Het uiterst belangrijke maar ook complexe proces waar de IND verantwoordelijk voor is, moet vlekkeloos verlopen. Asielzoekers die in Nederland om bescherming vragen dienen een rechtvaardige kans te krijgen om hun asielrelaas te vertellen. De beoordeling moet zuiver gebeuren, en ook bij het afwijzen van een asielverzoek is het belangrijk dat mensen met respect behandeld worden. Alle beelden en signalen die er de laatste jaren verschijnen over de werkwijze van de IND pleiten voor meer transparantie in de werkwijze en de methodieken die zij hanteren, bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoek."
Bron: Algemeen Dagblad / MikadoPublicatiedatum: 24 september 2004 11:06 uur
datum:  27 september 2004 15:55   naam: wiersma   organisatie: psychiatrisch centrum
met de strekking van de kritiek op de de vragen die de ind ben ik het eens. Ook weet ik dat er onder de aanmelders mensen zijn die hun verhaal manipuleren (de gelukszoekers). Zuivere vraagstelling met respect voor de asielaanvragen blijft uitgangspunt. Ik zou niet graag in de schoenen staan van de IND ambtenaar - met enig begrip het lijkt mij moeilijk politiek neutraal te differentieren.Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.