Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Intercultureel management: een vak apart?
Wat kan een organisatie doen om de hulpverlening toegankelijker te maken voor allochtonen? Dit is de kernvraag van het nieuwe wetenschapskatern van Mikado: "Intercultureel management: een vak apart?" Onderzoekers van het Trimbos Instituut en het Nederlands Centrum Buitenlanders gingen op zoek naar succes- en faalfactoren op het gebied van interculturalisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

Het onderzoek is uitgevoerd bij twee bekende ggz-instellingen in Nederland: ‘Koekoeksnest’ en ‘Appelhof.’ In verband met de privacy zijn de namen gefingeerd. Beide instellingen besteedden de afgelopen jaren veel aandacht aan interculturalisatie binnen hun organisaties. De inspanningen zijn niet vergeefs geweest. De interesse voor en kennis van interculturalisatie is toegenomen, zowel bij het management als op de 'werkvloer.'

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van GGZ Nederland in het kader van het Actieplan Interculturalisatie. Interculturalisatie wordt in deze publicatie gedefinieerd als: “het cultuurgevoeliger maken van de voorzieningen in de GGZ en verslavingszorg, waarbij het doel is allochtone en autochtone (potentiële) zorgvragers met respect voor hun culturele achtergrond gelijke toegang tot en gelijkwaardige kwaliteit van zorg te bieden.”

Het interculturaliseren van de zorg is een proces van tientallen jaren. In de jaren tachtig en negentig bleef interculturalisatie beperkt tot de ambulante hulpverlening. In 2000 kregen het Koekoeksnest en de Appelhof te maken met fusies. Het management van de instellingen greep deze gelegenheid aan om interculturele kennis en expertise over te dragen naar de intramurale circuits (hulpverlening binnen de instellingen zelf). Dit bleek een belangrijke stap. Intramurale zorg is minder toegankelijk voor allochtone dan voor autochtone cliënten, wat de noodzaak voor interculturalisatie nog meer onderstreept.

Binnen de Appelhof verliep het interculturalisatieproces aanvankelijk moeizaam, doordat de taken van de ‘staffunctionaris interculturalisatie’ niet waren ingebed in een stuurgroep. De functionaris functioneerde geďsoleerd en kreeg weinig van de grond. Binnen het Koekoeknest maakte interculturalisatie vanaf het begin onderdeel uit van het beleid, waardoor het contact tussen het management en de staffunctionaris beter verliep dan op de Appelhof.

Ondanks een moeizame start, zette het management de veranderingen door en legde daarbij de nadruk op resultaat- en doelgericht werken. Er werd meer aandacht besteed aan het verbeteren van de culturele competenties van autochtone medewerkers door het geven van voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen. Scholing was het sleutelwoord. Sommige managers probeerden medewerkers op creatieve wijze bij het onderwerp te betrekken. Zo ontwikkelde de Appelhof een ‘Interculturele Management Thermometer’. Alle afdelingen stelden een intercultureel doel en de afdeling die het doel binnen een jaar haalde kreeg een gratis reisje naar Marokko.

De inspanningen boekten resultaat. Werknemers van de instellingen zien het belang in van interculturalisatie en het management maakt meer geld vrij voor de inzet van interculturele middelen zoals vertaald voorlichtingsmateriaal, tolken en intermediairs.

U kunt het rapport bestellen bij Mikado.
 Publicatiedatum: 5 oktober 2004 12:20 uur
datum:  2 december 2017 03:45   naam: GM Harrems   organisatie: arkin
Mijn patient is heftig aan de cocaine verslaafd Recent een heftig incident meegemaakt waarbij hij slangen ter lijf ging met een mes en zijn pleegmoeder meenam op de vlucht voor diezelfde slagen. HIJ zegt: VOODO wij zeggen psychose onder
invloed van cocaďne. Hoe motiveer ik deze patient te stoppen met cocaineReageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.