Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Column
   reageer      printversie  

Respect en acceptatie
Onlangs is door FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling en een aantal andere organisaties een masterplan opgesteld om homoseksualiteit binnen de verschillende etnische gemeenschappen bespreekbaar te maken. Zie bericht. Respect, tolerantie en acceptatie zijn sleutelwaarden van dit plan.

De negatieve houding van Nederlandse immigrantenjongeren jegens homoseksuelen vormt één van de huidige maatschappelijke problemen. Het plan van Forum en andere organisaties om dit groeiende probleem aan te pakken en actie te ondernemen lijkt in de eerste plaats positief. Maar het is de vraag of voorlichting over homoseksualiteit en ‘het bespreekbaar maken’ voldoende soelaas bieden om de negatieve attitudes van Nederlandse immigrantenjongeren weg te nemen.
Immigrantenjongeren hebben meestal weinig kennis over homoseksualiteit. Maar er zijn andere aspecten die het beeld grimmig maken. Veel jongeren gaan in hun leven amper om met mensen uit andere culturen en met andere waarden en normen. Neem een gemiddelde Nederlandse Marokkaanse jongen in Amsterdam-West, waar ruim 70% van de bewoners uit immigranten bestaat. Hij groeit op in een traditioneel milieu en zit op een zwarte school. Hij ontmoet nauwelijks Nederlandse leerlingen en komt niet in aanraking met hun waarden en normen. In de belangrijkste fase van zijn leven, waarin hij zijn persoonlijkheid en houding jegens andere mensen vormt, gaat hij nauwelijks om met mensen uit een andere dan de Marokkaanse gemeenschap. In zo'n omgeving voelen jongeren zich ontworteld en afgewezen en gaan zich tegen de Nederlandse cultuur afzetten. In het gespannen klimaat, dat dankzij de media en sommige politici momenteel in Nederland aanwezig is, voelen de jongeren zich nog meer afgewezen. Dit bevordert niet de nieuwsgierigheid naar de Nederlandse waarden en normen. Zolang deze jongeren geen respect krijgen en zich niet geaccepteerd voelen, kan er toch niet van hen verwacht worden respect en acceptatie te geven?
Wat kunnen wij van een Nederlandse Marokkaan verwachten die zijn hele leven in een omgeving is opgegroeid waar tolerantie, respect en acceptatie voor anderen en voor hem zelf ver te zoeken zijn?

Onbekend maakt onbemind. Dit geldt voor allerlei andere kwesties waarmee Nederlandse jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst problemen kunnen krijgen in onze samenleving. Gelijke rechten voor vrouwen, accepteren van gezag van een vrouw, homoseksualiteit, allemaal onderwerpen waar alle Nederlandse jongeren in hun leven mee te maken krijgen en die bij velen niet meteen passen bij normen en waarden uit hun thuiscultuur.
Het zal onmogelijk zijn om voor al deze kwesties aparte bijeenkomsten en voorlichting te organiseren. Het plan van Forum is geen oplossing maar een paardenmiddel. Zolang veel immigrantenjongeren en hun Nederlandse leeftijdsgenoten niet met elkaar maar langs elkaar leven, komt het niet goed met respect, tolerantie en acceptatie jegens anderen in deze samenleving.

Nikita Shahbazi
Psycholoog en auteur van het boek ‘Aardappeleters & Allochtonen. Wat is er misgegaan?’ (Aspekt, 2005).

 Publicatiedatum: 12 januari 2006 13:59 uur
datum:  7 november 2006 14:16   naam: richenel plein   organisatie: jongeren op zuidRotterdam
Ieder individu verdient respect, ieders bloed is rood met andere genen. Maar als je geen contact zoekt met anderen, verwacht dan niet dat anderen jou opzoeken. Wij hebben met z'n allen een grote mond over respect maar laten dat zelden zien. Ik werk met alle partijen, maar moet met mensen werken die absoluut niet weten hoe het ervoor staat in onze maatschappij, zij zitten lekker (veilig) in hun villa's en strijken tonnen op door onderzoek te doen hoe wij samen leven in witte en vooral zwarte wijken. Ga eens zelf een paar jaar in een gekleurde wijk wonen en ga langs bij de gekleurde bevolking, ga daar eens onderzoeken doen, kom je sneller bij je doel. If you respect me, i'll respect you, zo werk het bij iedereen.
datum:  6 oktober 2006 12:22   naam: Hilde van Schaeren   organisatie: Social Work, Hogeschool Zuyd, Sittard
Deze zienswijze spreekt me zeer aan; de groeiende tweedeling tussen bevolkingsgroepen met een diverse culturele en etnische praxis is zorgelijk. Wij merken dit ook bij onze nieuwe (jammer genoeg voornamelijk witte) studenten in het hoger onderwijs. Om eerstejaarsstudenten Social Work inzage te geven in hun eigen denken, voelen en handelen t.o.v. diversiteit, geven we hen een anti-racisme training. Aan bod komen de eigen stereotypering en vooroordelen leren relativeren en inzicht in eigen normen en waarden. Het is alleen jammer dat onze organisatie erg "wit" is. Zo'n training zou veel zinvoller zijn als de deelnemers echt divers waren, als we witte en zwarte scholen zouden kunnen samenbrengen om te discussieren over deze items. Een mes snijdt immers langs twee kanten; het is jammer om alleen anti-racisme trainingen te verstrekken voor de dominante groep. Misschien is dit een tip voor Mikado, om jongeren met diverse culturele en etnische praxis tegemoet te treden. Ikzelf zie het als een uitdaging, maar wel een essentiele willen we "goed" kunnen samenleven.

datum:  14 februari 2006 11:42   naam: Anja Z.   organisatie: -
Mevrouw Shahbazi heeft helemaal gelijk als zij zegt dat de frustratie en de manier waarop immigranten jongeren met de Nederlandse waarden en normen omgaan te wijten is aan de grote klote kloof tussen Nederlandse autochtonen en islamitische immigranten en het harde klimaat in Nederland. Zolang wij deze jongeren niet respectvol behandelen, kunnen wij geen respect van hen verwachten. Dit probleem heeft heel weinig met het geloof te maken.Tenslotte keuren de Bijbel en de Thora homoseksualiteit ook sterk af.
Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


'Ze moeten maar Nederlands leren'.
Mariëtte Hoogsteder.
 lees verder....Geachte mevrouw de minister,
Tim Ruitenga.
 lees verder....Waarom de vertellers moeder belde
Door: McGregor Spalburg .
 lees verder....Een maïskolfje
door Amaryllis Sprock.
 lees verder....
 Zie ook het archief

Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.