Stichting Illuminatus niet tevreden over AWBZ-vergoeding
Stichting Illuminatus, een instituut voor psychiatrie en psychotherapie in Utrecht, is nog geen vijf maanden geleden opgericht en krijgt nu al een forse financiŽle tegenvaller te verwerken. Het Zorgkantoor heeft laten weten dat de stichting slechts een gedeelte van de gevraagde AWBZ-vergoeding krijgt. Een grote klap voor medeoprichter Fatih Lektemur.

Het ziet er naar uit dat de stichting 300.000 euro vergoeding krijgt toegewezen. "Daar ben ik zeer teleurgesteld over", zegt Lektemur. "Met een aanwas van vijftig nieuwe cliŽnten per maand, is het wel duidelijk dat er grote behoefte bestaat aan interculturele hulpverlening. Het is jammer dat de overheid deze vraag maar mondjesmaat financieel wil ondersteunen. Die drie ton is genoeg geld om 150 patiŽnten te kunnen behandelen. We hebben nu al 450 patiŽnten dus we moeten 300 van hen terugsturen naar de huisarts of op een enorme wachtlijst zetten. Daarnaast kunnen we al helemaal geen nieuwe patiŽnten aannemen."

Redelijk startbudget
Marleen Scheurkogel, woordvoerder van Zorgkantoor Utrecht, begrijpt de teleurstelling maar meent dat dit een passend bedrag is voor een startende organisatie. "Illuminatus had zelf veel hogere budgetbedragen voor ogen. Wij kunnen dan ook begrijpen dat zij het bedrag vinden tegenvallen. Dit is echter een redelijk budget voor deze startende GGZ-instelling. Op basis van de daadwerkelijk geleverde zorgprestaties en bedrijfsvoering zal het bedrag eventueel gedurende het jaar aangepast worden."

Cultuurspecifieke hulp
Stichting Illuminatus onderscheidt zich van de reguliere geestelijke gezondheidszorginstanties doordat alle medewerkers van allochtone afkomst zijn. De aanleiding voor de oprichting is de toenemende vraag onder migranten naar goede, geestelijke gezondheidszorg. Volgens de oprichters is er binnen de huidige reguliere gezondheidszorg te weinig specifiek aanbod voor allochtone cliŽnten. Taal- en cultuurverschillen zouden een adequate beantwoording van de hulpvraag vaak in de weg staan.

Probleem blijft
Een groot deel van het patiŽntenbestand van Illuminatus bestaat uit 'drop-outs' van Altrecht, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Midden Westelijk Utrecht. "Het is erg jammer dat we die mensen nu weer terug moeten sturen. Dat terwijl wij juist Altrecht en andere hulpverleningsinstanties willen ontlasten van hun problemen met allochtone cliŽnten. Zo houdt het Zorgkantoor het probleem in stand: de mensen worden niet adequaat geholpen en AWBZ gelden worden verkwist", aldus Lektemur.

Kritiek onterecht
Scheurkogel is het niet eens met deze kritiek. "Illuminatus is begonnen met het verlenen van zorg voordat de afspraken met het Zorgkantoor waren gemaakt, waardoor de continuering van de zorg bedreigd wordt. Dit kan er toe leiden dat zorgvragers naar een andere zorgaanbieder (terug) moeten. Indien cliŽnten vinden dat ze bij deze aanbieder geen goede zorg krijgen, dan horen wij dat graag. Op basis daarvan kunnen wij dan actie ondernemen."

Plannen in de wacht
Momenteel heeft de stichting 4,5 fte-ers in dienst. Eťn hulpverlener is van Marokkaanse en de rest van Turkse herkomst. In de veronderstelling dat de AWBZ-vergoeding wel goed zou komen, was Illumanitus al begonnen met een wervingscampagne om meer werknemers aan te trekken. "In onze naÔviteit wilden we een tweede vestiging starten in Kanaleneiland, om een betere geografische spreiding te bewerkstelligen", vertelt Lektemur. Daarnaast willen we een meer gemÍleerd gezelschap van hulpverleners, om beter aan te sluiten bij ons patiŽntenbestand. We willen niet alleen Marokkanen en Turken helpen, maar ook Egyptenaren, IraniŽrs, Antillianen en Surinamers. Het is afwachten hoe het nu verder zal gaan."

Bron: MikadoPublicatiedatum: 2 maart 2006 11:49 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.