Vergroot de WMO de subsidiekans van moskeeŽn?
Na invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 kunnen maatschappelijke organisaties subsidie krijgen voor activiteiten die zij nu vooral belangeloos uitvoeren. Wellicht maken maatschappelijk actieve moskeeŽn ook kans op een deel van de subsidiepot en kunnen zij zich versterken als vrijwilligersorganisatie.

Het instituut voor vrijwillige inzet Civiq stelt dat driekwart van de moskeeŽn een interessante WMO-partner kan zijn voor gemeenten. "Landelijk zijn er ruim vierhonderd moskeeŽn. Driekwart hiervan is te omschrijven als 'maatschappelijke moskee' en is daarmee een potentiŽle WMO-partner," aldus Miro Popovic, projectleider bij Civiq. Samen met Ishan, het islamitisch instituut maatschappelijke activering, voerde Civiq een onderzoek uit in opdracht van het ministerie van VWS.

Maatschappelijke activiteiten
Van de 120 onderzochte moskeeŽn bleken 94 maatschappelijke activiteiten te ontplooien. Dat kan variŽren van Iftar-maaltijden voor buurtgenoten tijdens de Ramadan tot huiswerkbegeleiding en Nederlandse taallessen. Landelijk zijn in totaal ongeveer zestienduizend moskeebezoekers actief als vrijwilliger. Volgens Ihsan en Civiq ligt de professionaliteit van de maatschappelijke activiteiten ver achter bij vergelijkbare activiteiten van de welzijnsinstellingen. Dat komt waarschijnlijk doordat moskeebesturen moeite hebben om hun weg te vinden naar instanties.

Subsidie
Momenteel zijn veel moskeeŽn niet goed genoeg op de hoogte van de verwachtingen van de gemeente. Hierover zouden ze met hen graag structureel overleg willen, zegt Civiq. Ze verwachten geen subsidie te krijgen voor religieuze activiteiten, omdat ze bekend zijn met de scheiding tussen kerk en staat. Voor hun welzijnsactiviteiten hopen zij echter wel subsidie te krijgen.

Het Kenniscentrum Grote Steden onderzocht in 2005 het beleid dat steden voeren ten aanzien van religie. Hieruit blijkt dat, hoewel de overheid religieuze organisaties mag subsidiŽren voor niet-religieuze activiteiten, gemeenten niet goed raad weten met subsidieaanvragen van moskeeŽn. Volgens Civiq willen moskeeŽn voor hun maatschappelijk werk graag steun krijgen van het stadsbestuur en andere organisaties. Sommige gemeenten zoals Den Haag, Alphen aan den Rijn en Amsterdam Slotervaart, subsidiŽren maatschappelijke activiteiten van de moskee wel. Voorwaarde is dan dat de activiteiten van deze moskeeŽn zijn ondergebracht in een aparte rechtsvorm. Meestal wordt een aparte stichting opgericht, die de moskee als locatie gebruikt voor haar activiteiten.

Samenwerking met overheid
Nasr Joemman van de Anwar-e-Qoeba Moskee, de Contactgroep Moslims en Overheid en World Islamic Mission, vertelt dat moskeeorganisaties niet te klagen hebben over gebrek aan belangstelling van mogelijke samenwerkingspartners. "Alleen gaat aan een uitnodiging tot samenwerking zelden overleg vooraf." Volgens Joemman realiseren gemeenten zich niet dat het verschil maakt of migranten in een project participeren omdat dat hen gevraagd wordt, of omdat zij van begin af aan bij de ontwikkeling ervan betrokken zijn. "Dat scheelt alles", aldus Joemman.

Loopjongen
Ook Yusuf Duran van de Ayasofya Moskee in Rotterdam is niet erg positief over het samenwerken. Bij de moskee kregen ze gaandeweg steeds meer het idee dat ze vooral als loopjongen werden gebruikt. "Dan werden we gebeld met de vraag of we wilden deelnemen aan een project en vrijwilligers wilden leveren en dan zeiden wij altijd 'ja'. Maar nooit stond daar iets tegenover, zelfs geen vrijwilligersvergoeding. Vragen we zelf subsidie aan voor activiteiten, dan is de reactie van de deelgemeente doorgaans: 'Maar die voorziening is er toch al? Ga maar samenwerken'. Ja, zeg ik dan, het is er al. Alleen hoe komt het dat de professionele instelling met subsidiegeld het grootste deel van de doelgroep niet bereikt en wij wel?"
Duran kent het antwoord: "Bij ons komen de mensen toch wel, omdat ze naar de moskee gaan en zich thuis voelen. (...) Bovendien is de drempel bij witte organisaties hoog, want mensen kennen er niemand en voelen zich niet begrepen. Toch zullen die organisaties met hun lobby en professionele kantoren er altijd beter in slagen om subsidie los te peuteren", aldus Duran. Met de invoering van de WMO gaat dit mogelijk veranderen. Joemmans verwachtingen van de WMO zijn dan ook hooggespannen. "Het einde van de monopoliepositie van wijkwelzijnsinstellingen biedt moskeeŽn de kans om zich te profileren. Eindelijk zal men inzien dat we allang een maatschappelijke functie hebben waar de samenleving veel baat bij kan hebben."

Bron: zorgenwelzijn.nl, binnenlandsbestuur.nlPublicatiedatum: 9 mei 2006 17:28 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.