Project ondersteuning Turkse mantelzorgers afgesloten

De werkdruk voor allochtone mantelzorgers is groot en zal waarschijnlijk blijven stijgen aangezien het aantal allochtone ouderen alleen maar toeneemt. Daarom is in de Utrechtse wijk Overvecht tussen voorjaar 2003 en april 2006 het project 'De Turkse Mantelzorger Beter Ondersteund' uitgevoerd. In mei werd het project afgesloten met een landelijke bijeenkomst.

Foto: De projectgroep Turkse mantelzorg Overvecht (Bron: Utrecht.nl)

Ook Turkse mantelzorgers die langdurig en intensief voor ouderen of gehandicapte kinderen zorgen, zijn meestal in die rol gegroeid. Zij zijn zich er vaak niet van bewust dat zij mantelzorgers zijn. Daardoor maken zij nog maar weinig gebruik van de bestaande ondersteuning. Als zij overbelast dreigen te raken of al zijn, is het moeilijk voor de mantelzorgers om dat eerst voor zichzelf te erkennen en daarna in de familie bespreekbaar te maken.

Veel mantelzorgers kampen met bijna even grote problemen als de patiŽnten die ze verzorgen. Dat gaat van relatieproblemen en lichamelijke klachten tot zelfs baanverlies. "Een vrouw vertelde dat ze steeds meer tijd stopte in de mantelzorg. Daardoor kreeg ze fysieke klachten en had ze na haar taken weinig energie over", aldus Jeanne Gootzen, wijkgezondheidswerker en projectleider van 'De Turkse Mantelzorger Beter Ondersteund'. Daarnaast zijn de mantelzorgers doorgaans erg veel tijd kwijt met de hulp aan familie, vrienden of buren. Als zij goed Nederlands spreken, gaan ze vaak elke keer mee op ziekenhuisbezoek omdat de persoon die zorg nodig heeft geen Nederlands spreekt.

In de loop van het project is veel ervaring opgedaan. Op 17 mei 2006 heeft in Utrecht een landelijke bijeenkomst plaatsgevonden met ruim tachtig deelnemers. Op die dag zijn de ervaringen uit het project gepresenteerd. Er is, in nauwe samenwerking met DIVAN, een groep Turkse mantelzorgers uit Overvecht, een goed werkbare aanpak ontwikkeld voor het leggen van contacten met Turkse ouderen en mantelzorgers. In de tweede projectfase is een procedure ontwikkeld voor het signaleren en bespreekbaar maken van overbelasting van de mantelzorgers. Daarnaast zijn nieuwe vormen van ondersteuning ontwikkeld.

Gootzen vertelt dat het doel van het project slechts gedeeltelijk is gehaald. Ze betreurt bijvoorbeeld dat een aantal mantelzorgers na de eerste fase van achttien maanden afhaakte. "Daar hadden wij wel maanden scholing in geÔnvesteerd." Daarnaast is het niet gelukt om de groep actieve Turkse mantelzorgers uit de wijk Overvecht tot een zelforganisatie om te smeden. Daarom begeleidt welzijnsorganisatie Cumulus hen nog tot eind 2006 op weg naar zelfstandigheid.

Het project 'Turkse mantelzorgers beter ondersteund' is een samenwerkingsproject van GG&GD Utrecht met Stade Steunpunt Mantelzorg Utrecht, welzijnsorganisatie Cumulus en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.

Bron: Zorg en Welzijn, Expertisecentrum Informele ZorgPublicatiedatum: 2 augustus 2006 15:35 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.