Allochtonen kiezen vaker voor abortus dan autochtonen
Allochtone vrouwen in Nederland laten negen tot tien keer vaker abortus plegen dan autochtonen. Dat blijkt uit cijfers van de Rutgers Nisso groep over de jaren 2001-2005.

De abortuscijfers onder allochtone vrouwen zijn hoog. Deze vrouwen kiezen sneller voor abortus in vergelijking met autochtone seksegenoten. Naast allochtone vrouwen zijn jongeren onder de twintig jaar een risicogroep. Tieners kiezen veel vaker voor een abortus dan andere leeftijdsgroepen. Mede hierdoor is het aantal tienerzwangerschappen laag.

Abortuscijfers
De risico’s verschillen bij de diverse herkomstgroeperingen. Het zijn vooral vrouwen uit de Nederlandse Antillen, Suriname, Afrika (behalve Marokko) en Midden- en Zuid Amerika die abortus laten plegen. Daarbij gaat het om circa 40 op de 1000 vrouwen tussen de 15 en 45 jaar. Vrouwen uit Marokko, Turkije, Azië en westerse allochtonen lopen een kleiner risico. Hier betreft het tussen de 5 en 20 op de 1000 vrouwen. Maar onder Turkse en Marokkaanse vrouwen neemt de kans op een abortus wel toe. Onder autochtonen liggen de abortuscijfers lager. In 2005 koos 4,6 op de 1000 autochtone vrouwen voor een abortus.

Generatieverschil
Niet alleen de herkomst, maar ook de generatie is onderzocht. Wat blijkt? De eerste generatie Antilliaanse vrouwen loopt het grootste risico op een abortus. In 2005 lieten bijna 60 van de 1000 Antilliaanse vrouwen van 15-44 jaar een zwangerschap afbreken. Antilliaanse vrouwen van de tweede generatie hebben de helft minder risico. Bij Surinaamse vrouwen is het andersom. Hier zijn de abortuscijfers onder de tweede generatie juist hoger. Bij Marokkaanse vrouwen is sprake van een vergelijkbare trend. Vrouwen van de tweede generatie laten vaker abortus plegen dan de eerste generatie. Bij Turkse vrouwen is het weer andersom. Vrouwen uit de eerste generatie krijgen iets vaker te maken met een abortus dan Turkse vrouwen uit de tweede generatie. Die lopen overigens het minste risico: bijna 15 per 1000 Turkse vrouwen van 15 tot 44 jaar kiezen voor abortus.

Preventie
Wat kunnen we doen om het aantal abortussen onder allochtone vrouwen terug te dringen? De Rutgers Nisso groep meent dat er meer geďnvesteerd moet worden in anticonceptieadvies dat is toegespitst op leeftijd en achtergrond van de vrouw. Dat is van wezenlijk belang om ongewenste zwangerschappen te voorkomen. De Rutgers Nisso groep bracht de noodzaak tot betere voorlichting al eerder onder de aandacht.

'Abortus in Nederland'
De Rutgers Nisso groep verzamelt elk jaar de gegevens van de Nederlandse abortusklinieken onder meer voor de landelijke abortus registratie (LAR). Zo weten we hoeveel abortussen er jaarlijks plaatsvinden en welke vrouwen tot de risicogroepen behoren. In het boek 'Abortus in Nederland' worden al deze gegevens uit de periode 2001–2005 helder en in samenhang gepresenteerd. Naast cijfers bevat de publicatie ook een beeld van trends op dit gebied, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, en de situatie in andere landen.

Bron: Rutgers Nisso Groep, Seksualiteit.nl, Nu.nlPublicatiedatum: 15 augustus 2007 08:59 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.