Wisseltrofee Interculturalisatie naar de Bascule

Gisteren 15 november 2007 is de wisseltrofee voor interculturalisatie in de GGZ gewonnen door de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam. De prijs werd uitgereikt op het landelijk symposium ‘Mens erger je niet. Inspelen op interculturalisatie in de ggz’ van Lentis, GGZ organisatie in Groningen.

Namens de Bascule namen Paul Willems (Raad van Bestuur) en Francien Posthumus Meyjes de prijs blij verrast in ontvangst, uit handen van Corstiaan Bruinsma (Raad van Bestuur Lentis). De prijs is een stimulans voor de versterking van interculturele zorg. Volgens het juryrapport verdient de Bascule deze prijs het meest vanwege ‘uitgesproken beleid, ambitieuze en concrete doelen’.

Jeugd beter bereiken
De Bascule heeft aandacht voor de etnische en culturele diversiteit van haar clienten, zowel in voorlichting, diagnostiek als behandeling. In de kinder- en jeugdpsychiatrie zijn allochtone kinderen en jongeren sterk ondervertegenwoordigd en de Bascule doet er daarom veel aan om allochtone jeugd beter te bereiken. Ook is er solide intercultureel personeelsbeleid opgezet en wordt 20% van het budget voor opleiding en scholing ingezet voor interculturele deskundigheidsbevordering. Het proces wordt stevig begeleid, onder andere door een programmamanager die verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur en door aandachtsfunctionarissen interculturalisatie in alle clusters.
De Bascule weet zo een koppeling te maken tussen de multiculturele samenleving in Amsterdam anno 2007 en de academische wetenschap rond kinder- en jeugdpsychiatrie.

Goede voorbeelden in Amsterdam
Het symposium ‘Mens erger je niet’ werd georganiseerd door de trofeewinnaar van 2006, Lentis. Zij kozen ook de andere twee genomineerden, AMC De Meren, geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam, en GGZ Drenthe. ‘Het verschil tussen de twee Amsterdamse genomineerden is niet groot’, aldus het juryrapport. Beide hebben een breed en samenhangend beleid rond interculturalisatie. Het management steunt, stimuleert en evalueert het beleid. ‘Beide tonen daarmee een goed voorbeeld’.

Onstaansgeschiedenis
Indra Boedjarath, directeur Mikado, leidde de prijsuitreiking in en vertelde over de onstaansgeschiedenis. Eerdere winnaars van de wisseltrofee intercultulisatie in de GGZ waren Altrecht (2004) en GGZ Midden-Brabant (2005)
Lentis stelde dit jaar voor het eerst in samenwerking met Mikado criteria op voor de aanwijzing van genomineerden en een prijswinnaar. De prijs bestaat uit eer en een trofee in de vorm van een beeld, handgemaakt door psychiatrische patienten met een migratieachtergrond. Daarnaast is er de verplichting volgend jaar een landelijk symposium te organiseren. ‘De Bascule neemt die verplichting graag op zich’, aldus Paul Willems.

Sfeer, inspiratie en vernieuwing
Het symposium in Groningen was levendig, sfeervol aangekleed en drukbezocht. Er was een markt waarop allerlei organisaties voor en door migranten zich presenteerden, een multiculturele lunch, en intercultureel theater. Frank Kortmann (psychiater en hoogleraar in Nijmegen) gaf een inspirerende inleiding over dilemma’s in interculturele psychiatrie, met veel praktische tips. Uit diverse workshops bleek dat interculturele zorg volop in beweging is en vernieuwingen integreert in de behandeling aan migranten.
Bron: MikadoPublicatiedatum: 16 november 2007 17:24 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.