Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Column
   reageer      printversie  

Trots op divers Nederland
Godelieve van Heteren

Ooit was ik trots op Nederland. Dat was zo rond het jaar 2000, toen allerlei mensen in de zorg begonnen te begrijpen dat one size fits all niet werkt. Dat mensen heel verschillend zijn en diverse behoeften kunnen hebben. Dat zorg op maat een mooi ideaal is en in een creatief land tot mooie dingen zou kunnen leiden.
In dat jaar constateerde de Raad voor de Volksgezondheid in zijn advies Interculturalisatie van de gezondheidszorg dat we in een veranderende wereld veel meer gevoel aan de dag moeten leggen voor de uiteenlopende wijzen waarop mensen hun leven, ziekte en gezondheid ervaren. Het was ook het jaar waarin toenmalig minister van VWS, Els Borst, in brieven aan de Tweede Kamer stelde dat de tijd van vrijblijvendheid rond de interculturalisatie van de zorg voorbij was. Projecten waren zinnig, maar al te vaak werden kennis en ervaring vervolgens niet geborgd. Dat moest echt anders.

Vanuit een groot gevoel van urgentie - ver voor Fortuyn - stelden de Raad en de minister een pakket structurele interventies voor die de interculturalisatie van de zorg moesten versterken. Men achtte een krachtige impuls nodig op het terrein van bewustzijnsverhoging over allerlei verschillen in opvattingen over lichaam, ziekte, zorg en levensbeschouwingen die voor zorgverlening relevant zijn. Men deed voorstellen voor een betere kennisinfrastructuur. Men gaf aanzetten voor interculturalisatie van zorg, voor intercultureel management en personeelsbeleid. Men stimuleerde het binnenhalen van zorgconsulenten, die de verschillende culturele achtergronden van mensen kenden. En er kwamen voorstellen voor specifiek kwaliteitsbeleid en preventiebeleid. Het motto: Zorg op maat, wat inhield dat de diversiteit van vragen van patiŽnten en cliŽnten richtinggevend zouden moeten zijn voor het aanbod.
Wat was ik trots op Nederland toen die toenmalige minister schreef dat 'de allochtoon' helemaal niet bestond. Allerlei groepen Nederlanders van diverse herkomst brengen een grote variatie aan vragen met zich mee, was haar diagnose. Geen reden tot paniek, integendeel.

De Raad en de minister spraken hun bevindingen uit op een moment dat er veel gesproken werd over de omslag van aanbod- naar vraagsturing. In alle stelselhervormingen nadien is men op 'vraagsturing' blijven hameren, hoezeer dit ook in de praktijk soms met voeten wordt getreden. Gek genoeg heeft het debat over interculturalisatie als onderdeel van 'vraagsturing' niet meer doorgezet - waarschijnlijk door de politieke verwarring in Nederland. Dat is niet iets om trots op te zijn. Het is jammerlijk kortzichtig.
Aan die stagnatie lijkt gelukkig een einde te komen. Her en der dienen zich weer mensen aan die intercultureel zorgbeleid glashelder zien als de weg voorwaarts. Zo is AcTiz bezig intercultureel ouderenbeleid vorm te geven als 'vraaggestuurd' ouderenbeleid en verbindt dit met de normering voor verantwoorde zorg en kwaliteit van zorg. In een tijd waarin beleidsmakers, managers en instellingsdirecteuren naarstig op zoek zijn naar hoe de zorg echt vernieuwd kan worden zijn de 'oude' adviezen vanuit 2000 zo gek nog niet. Of zoals Adriaan van Dis het in een debat niet lang geleden verwoordde: don't be afraid, embrace the future, learn Chinese.

Godelieve van Heteren, arts en historicus, is directeur van Cordaid

Bron: Deze column is eerder verschenen in Zorgmarkt en met toestemming overgenomen. Zorgmarkt, nr 2, maart 2008Publicatiedatum: 8 april 2008 15:16 uur
datum:  9 december 2015 08:36   naam: hprAWjDmZpV2   organisatie: c2RsJML1XQH
A piece of erudotiin unlike any other!
datum:  4 december 2015 06:16   naam: Gw9elAWTc8k   organisatie: TbL0jG0xyVvK
Which came first, the problem or the sooulitn? Luckily it doesn't matter.Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


'Ze moeten maar Nederlands leren'.
MariŽtte Hoogsteder.
 lees verder....Geachte mevrouw de minister,
Tim Ruitenga.
 lees verder....Waarom de vertellers moeder belde
Door: McGregor Spalburg .
 lees verder....Een maÔskolfje
door Amaryllis Sprock.
 lees verder....
 Zie ook het archief

Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.