Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Activiteiten

Werken aan 25 jaar interculturele GGZ - Gekleurde gekte

Mikado
Achter de coulissen
Het middagprogramma bestond uit een netwerk van themagangen. Deze boden onder andere workshops, debatten, informatiestands, een mini-museum, films en fototentoonstellingen.

U kunt alle presentaties hier vinden.

De vernieuwers

In de gang van de vernieuwers kwamen ontwikkelingen, trends, vernieuwende instrumenten en methodieken aan bod. De workshop ‘Interculturele e-health’ door Frank Schalken en Raoul Losekoot gaf inzicht in de landelijke ontwikkelingen op dit gebied vanuit de ervaringen van hulpmix.nl, een hulpsite voor multiculturele jongeren.
In de workshop ‘Identiteitsontwikkeling en empowerment’ lieten Maartje Goudriaan en Karima Ahmadouch zien hoe zij met de preventiecursus My Identity en M-power multiculturele meiden en jongens empoweren. Verder gingen deelnemers zelf aan de slag met creatieve werkwijzen, was er informatie over (internationale) samenwerking, andere sectoren en specifieke doelgroepen zoals ouderen, vrouwen en vluchtelingen.

Het spel en de regels

In de gang van het spel en de regels vonden twee debatten plaats. Het debat ‘Surfing the waves’ onder leiding van Ronald May ging over de sociaal-economische, maatschappelijke, politieke en organisatorische ontwikkelingen die de agenda van de interculturele zorg bepalen. "Er gaat helaas veel energie, kennis en kapitaal verloren" in die golven, zo zei panellid Hans Bellaart. Panelleden en publiek legden ook de vinger op de voorwaarden voor successen.
Het debat ‘Zwarte zorg, witte zorg’ onder leiding van Paulien Meurs stond in het teken van integrale en categorale zorg en de invloed van de marktwerking. Een van de conclusies: het gaat niet voor-of-tegen categorale zorg, maar om de vraag 'wat werkt?' en 'welke zorg biedt de grootste kwaliteit'. Soms is specialisatie nodig - en dat kan zowel in de integrale als in reguliere instellingen. Maar als blijkt dat reguliere intellingen voor sommige groepen substandard care leveren, en daarmee discrimineren, moet dát worden aangepakt.

Verder waren er in deze gang discussies over kwaliteit van zorg en stands van de organiserende instellingen.

De ontmoeting

De gang van de ontmoeting zoomde in op interculturele communicatie en cultuursensitief werken. In de workshop ‘De rol van de familie’ stelde Anne-Rose Abendanon het betrekken van familieleden en mantelzorgers in een multiculturele omgeving centraal. Hoe leg je contact? En welke invloed heeft familie op de patiënt?

In de workshop ‘De interculturele ontmoeting’ stond Glenn Helberg stil bij verschillende aspecten zoals de houding van de hulpverlener, diens kennis van de eigen culturele achtergrond en diens vermogen om ‘culturele bruggen’ te slaan.

Daarnaast konden deelnemers in deze gang hun eigen vooroordelen ontdekken, speeddaten aan de hand van het culturele interview, zich laten informeren over tolken en een meet & greet aangaan met Dinesh Bhugra en Joop de Jong.

Meten & weten

De laatste wetenschappelijke inzichten over evidence-based en diversity proof organiseren van zorg waren te vinden in de gang van meten en weten. In de workshop 'Interculturele diagnostiek' in de jeugd-ggz besprak Victor Kouratovsky hoe je rekening kunt houden met migratie, acculturatie, taal en cultuur bij de diagnostiek van migrantenkinderen.

In de workshop ‘Richtlijnen, protocollen en standaarden. Intercultureel bruikbaar?’ besprak Vincent Artist de mogelijkheden en beperkingen van deze standaardiseringen in de behandeling van migranten.
Het tijdschrift Cultuur Migratie Gezondheid presenteerde zich in een stand en aan de hand van posters gingen deelnemers in gesprek met onderzoekers.

Het minimuseum en de inspiratie

In de gang van de inspiratie was er een 'voel, proef en ruik hoek' ingericht door Rahina Hassankhan waarin ze deelnemers in verwondering van alles liet ervaren. In samenwerking met het Dolhuys richtte Mikado een mini-museum in met een mooie collectie over de geschiedenis van de interculturele zorg. Een speciaal samengestelde compilatie van filmfragmenten uit de afgelopen 25 jaar maakte ontroering en herkenning los. Klik hier voor bestelinformatie over de films.

 Publicatiedatum: 25 juni 2009 15:51 uur
 

 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.