Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Activiteiten

Werken aan 25 jaar interculturele GGZ - Gekleurde gekte

Mikado
Hoe verder?
‘Gekleurde gekte’ mag geen momentopname worden, er is nog veel werk te doen. Mikado ziet enkele ontwikkelingen die om antwoorden, innovatie of nieuwe kennis vragen.

 • Sociale verschillen in gezondheid en diversiteit in de zorg nemen toe. Nieuwe aanbieders springen hierop in, maar een goede gezondheid en zorg voor iedereen kan niet overgelaten worden aan de markt alleen
 • .
 • Er ontstaat een toenemende tweedeling in de zorg. Zowel in de ggz als bijvoorbeeld in de thuiszorg komen nieuwe zorgpartijen op de markt die zich vaak (nog) onttrekken aan toezicht. Ook is niet duidelijk of zij altijd kwaliteit van zorg kunnen leveren. Reguliere instellingen verwijzen hun patienten steeds vaker door naar de nieuwe aanbieders. Ontlopen zij hiermee hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid?

 • De toegankelijkheid van de ggz is de afgelopen 25 jaar sterk verbeterd, vooral in de ambulante zorg. Jeugd-ggz en ouderenpsychiatrie zijn - voor zover er cijfers beschikbaar zijn - vermoedelijk veel minder toegankelijk, evenals topklinische programma's. Zorgsectoren buiten de ggz zoals thuiszorg, ouderenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg staan pas aan het begin van een betere toegankelijkheid
 • .
 • Over de kwaliteit van zorg in relatie tot diversiteit is weinig bekend. Kwaliteitsinstrumenten bereiken migranten meestal niet of onvoldoende, drop-out cijfers zijn zelden gekoppeld aan doel- of risicogroepen. Migranten worden niet betrokken in onderzoek (tenzij zij expliciet onderwerp zijn) en ontwikkeling van zorgprogramma's ontbeert een intercultureel perspectief.

 • Er vindt nog steeds, op oude en nieuwe manieren uitsluiting plaats. Standaarden en richtlijnen sluiten diversiteit in de zorg vaak expliciet uit. Nieuwe zorgprogramma's en ontwikkelde competenties zijn zelden diversityproof. Discriminatie lijkt een taboe en is zelden onderwerp van gesprek of beleid in de zorg
 • .
 • De regie ontbreekt over al deze ontwikkelingen
 • .

Wat doet Mikado hier aan?

Deze ontwikkelingen zijn al een tijdje speerpunt van onze activiteiten. In webartikelen en het tijdschrift CMG ontsluiten we actief praktische en wetenschappelijke kennis. Initiatieven die de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg vergroten en uitsluiting tegengaan beschrijven we en leggen we vast in publicaties.

Sinds enige tijd ontwikkelt Mikado voor en in samenwerking met enkele vaste partners zogenaamde expertisetrajecten interculturele zorg. Het zijn op-maat trajecten die als doel hebben om kennis op een duurzame wijze uit te wisselen tussen medewerkers onderling, die kennis te verdiepen en overdraagbaar te maken voor anderen in de organisatie. Mikado voert op dit moment dergelijke trajecten uit voor De Jutters, de Parnassia Bavo Groep en Altrecht. Binnenkort starten we hiermee bij GGZ Eindhoven.

Wat gaat Mikado verder doen?
 • Doorpakken en lobbyen: We zetten intensief en doelgericht onze kennis en ons netwerk in voor duurzamer beleid. Wat dat betreft voelt Mikado zich gesteund door Diana Monissen, directeur-generaal curatieve zorg bij VWS. Zij onderstreept dat "de overheid de regie weer moet pakken over interculturele zorg" en wil onderzoek naar diversiteit en etniciteit duurzaam opnemen in VWS programma’s." Mikado onderneemt concrete acties zoals gesprekken met departementen en met de inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ).

 • E-learning: om deskundigheidsbevordering beter te verankeren, zet Mikado de komende tijd in op innovaties. Samen met de Parnassia Bavo Groep ontwikkelen we een e-learning programma interculturele zorg voor psychologen en verpleegkundigen. Daarnaast gaat Mikado haar kennis met betrekking tot uitsluiting en discriminatie vormgeven in een e-learning module.
 • Interculturele competenties: Ten behoeve van interculturalisatie in opleidingen heeft Mikado nieuwe contacten gelegd met nascholingsinstituten. Als adviseur is Mikado bovendien betrokken bij de ontwikkeling van intercultureel vakmanschap in de jeugdsector, een programmalijn van ZonMw en het NJi.


Diversiteit waarderen en meerdere antwoorden zoeken

In het slotwoord van het congres zei dagvoorzitter Pauline Meurs: "Omgaan met verschillen, variëteit en diversiteit waarderen betekent ook meerdere oplossingen en strategieën waarderen. Politici, beleidsmakers en hulpverleners moeten dus niet op zoek naar één antwoord, maar naar meerdere. … Om succes te boeken is het nodig een eigen koers te blijven varen, onafhankelijk van de waan van de dag, beleidsmodes of politieke retoriek. Dus weg met de projectitis! Houd de vitaliteit van de hulpverleners in de gaten en zorg voor continuďteit van cultureel verantwoorde zorg.”

Mikado zal zich hier, samen met haar partners in het veld, voor blijven inzetten.

Ook uw ideeën over de toekomst van interculturele zorg horen we graag! Reageer gerust.

 Publicatiedatum: 25 juni 2009 15:52 uur
 

 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.