Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Interview Archief

Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'


Rohina Raghoebier
‘Inhaken op de eigen kracht van mensen en die versterken’


Alice Dallinga
'Doen wat nodig is, in plaats van wat hoort'


Tiny van Hees
'De kunst is om voortdurend aansluiting te zoeken.'


Dineke Korfker
‘We kunnen veel leren van internationale ontwikkelingen’


Stefaan Plysier
‘Cultuur is overal, maar je kunt het nooit vastpakken’


Monique Nencu
‘De grote uitdaging is je in te kunnen leven in de ander’


Fatma Alakay
‘Interculturaliteit is een verrijking van mijn leven’


Freddy May
‘Met wantrouwen bereik je niets’


Joke Teeuw
'Als je eenmaal besmet bent met het virus, wil je steeds meer'


Fawzia Nasrullah
'Elke euro die ik aan papierwerk besteed, kan ik niet aan zorg besteden'


Richard Starmans
'Ik leer de context van mijn patiënten goed kennen'


Tekleh Zandi
'Ik hoop dat de culturele formulering meer aandacht krijgt'


Albert Boon
'Neem bij interculturalisatie álle politieke standpunten serieus'


Andre Jager
'Zorg is emotie'


Maja Danon
'Interculturalisatie is een moeizaam proces, maar het is mijn missie'


Jaimy Boejhawan
‘Diversiteit gaat over álle Nederlanders’


Jos Artz
'Vind elkaar en ga verbindingen aan, maar behoud je eigen identiteit'


Paulien den Bode
'Ik hoop dat onze samenleving meer multicultureel aangestuurd gaat worden'


Cleontine Landveld
'Bij transculturele hulpverlening moet je vaak creatief te werk gaan'


Jan Smits
'Ik wil dat behandelingen beter aansluiten bij de bevolking van Amsterdam'


Soumia El Kaddouri
'Je merkt dat de mensen in onze teams speciaal voor dit vak gekozen hebben.'


Mirjam Blumenthal
'Kinderen hebben hun thuistaal echt nodig'


Joost den Otter
'Kwetsbare mensen verdienen dezelfde zorg als ieder ander'


Can Çengel
'In DSM IV worden veel te weinig interculturele accenten gelegd '


Elaheh Belaji
'Het huidige zorgsysteem dwingt ons mensen op te splitsen in klachten'


Marijke Lans
'Een klimaat van inclusie in de instellingen is erg belangrijk'


Sam Gonesh
"Onze groepsbehandelingen sluiten goed aan bij de Marokkaanse cultuur"


Sophia Severing-Martis
"Er bestaat geen kant en klaar recept om met mensen uit andere culturen om te gaan"


Jetske Emmelkamp
"Allochtone clienten moeten vaker een evidence based behandeling krijgen"


Grace Belliot
"De Nederlandse wijze van communiceren werkt in veel andere culturen niet"


Paul Willems
"Als clienten uit alle windstreken bij ons aankloppen, ben ik tevreden"


Walter Devillé
"Hoe meer je te weten komt, hoe meer je weet dat je eigenlijk niets weet"


Anna de Voogt
"Door mijn achtergrond heb ik extra gevoelige antennes"


Naima Tadlaoui
"Die discussie over zwarte en witte zorg is overbodig!"


Allal Sallou
"Ons werk is zoveel meer dan alleen maar werk!"


Patricia Schell
"Interculturele werkers hebben een bijzonder doorzettingsvermogen"


Romeo Ashruf
"Dit vak is verslavend"


Marian van Engelenburg
"Accepteer dat je het niet voor alle groepen even goed kunt doen"


Mohamed Zemmouri
"Het maakt indruk als cliënten me bedanken"


Carlo Goderie
"Geen overwinning zonder strijd"


Ria van Dam
"Ik heb mijn hart verloren in Afrika: mijn leven is kleurrijker geworden!"


Francien Posthumus Meyjes
"De zorg voor de jeugd is een onbegrijpelijk woud van specialismes"


Maartje Goudriaan
"Migrantenjeugd heeft een grote plek in mijn hart"


Roxanne Vernimmen
"Met diversiteit als speerpunt willen we voorloper blijven in de GGz"


David Ingleby
“Pioniers met elkaar in contact brengen, levert meer op dan de som der delen”


Najat Rabbae
"Mijn tweede vaderland openbaarde zich als een schat"


Cor Hoffer
“Wij mensen geven iedere dag zélf vorm aan cultuur”


Migalda B. Sarucco
"We moeten het begrip cultuur ontdoen van etniciteit en exoticisme"


Glenn O. Helberg
"Er bestaat geen andere dan culturéle psychiatrie"


Bouchra Mrabet
'Ik mag mezelf gelukkig prijzen met mijn sociale situatie'


Wies Obdeijn – van Welij
'De schaamte van een client is de schaamte van de dokter'


Jan Booij
"Interculturalisatie is midden in de samenleving gaan staan."


Kitlyn Tjin A Djie
"Mensen moeten zichzelf niet al te serieus nemen."


Mahmoed Chamany Zadeh
"Ik ben onder de indruk van de - positieve én negatieve - kracht van mijn cliënten."


Ton Haans
"Mensen uit andere culturen zijn me vreemd, net zo vreemd als ik voor hen ben"


Pede Saya
"Ik bewonder allochtone vertrouwenspersonen, die een brug slaan tussen zorg- en welzijnsinstellingen en leden uit hun achterban"


Corry van Straten
"Religie moet een essentieel onderdeel van interculturele zorgverlening worden"


Anne-Rose Abendanon-Bruinendaal
"De cliënt heeft altijd gelijk."


Sheela Vyas
"Door met elkaar te praten kan 'gek zijn' normaler worden."


Cemil Bozkir
"Van mijn cliënten krijg ik een 'opleiding', een therapie..."


Rolf Schwarz
"Alle psychiatrie is transculturele psychiatrie"


Huub Beijers
"Verpleegkundigen brengen menselijkheid terug in zorg aan asielzoekers"


Najla Wassie
"Mensen zijn in staat de vreemde in zichzelf te ontdekken"


Nel Jessurun
"Met pluriforme scholing voelen hulpverleners zich veel beter en vrijer"


Hans Harmsen
"Training in interculturele communicatie is zo belangrijk voor artsen!"


Rob van Dijk
'Richtlijnen in de zorg zijn te veel gebaseerd op wit onderzoek'


Paul Uitewaal
'Er is nog zo weinig bekend over cultuurspecifieke zorg'


Aziza el Barakat
'Raar dat zorgverlening niet vanzelfsprekend intercultureel is'


Mira Sieval
"De DSM-IV moet terug in haar hok"


Marijke Lutjenhuis
"Mijn ideaal: migranten dezelfde kwaliteit van zorg geven als anderen"


Lies Bruggeman
'Als mensen in een nieuw land hun vriendschap aanbieden, kun je aarden'


Ivan Wolffers
"Wij hebben niet het recht om illegalen te behandelen als een mindere soort."


Annechien Limburg-Okken
'Dat unieke moment waarop het klikt met iemand van wie je de achtergrond niet kent.'


Ecehan Kalender
'Als hulpverlener kun je het lot van een ander positief beïnvloeden'


Jozien Snijders
"Ik wil voordeur en behandeling toegankelijker maken"


Boris Drozdek
Cliënten brengen hun wonden mee en zijn tegelijk heel weerbaar


Jos Lamé
"Interculturele hulpverlening is dé metafoor voor de zorg"


Radjesh Manna
Er is haast bij verdere interculturalisatie van de zorg


Sofia Rocha
"Mijn cliënten kunnen mij vertrouwen. Dat is belangrijk."


Fatma Sevinç
"Als psychiater in kleurrijk Amsterdam ligt mijn hart bij migranten"


Roy Veldman
"Hopelijk profiteren cliënten van kennis die ik aan hulpverleners overdraag"


Hannah Mulder
"Je bent gestoord als je zoveel voor je medemens overhebt"


Rainier Tallane
"Cliënten waarderen nieuwsgierigheid naar hun achtergrond"


Elisa Carter
"Negatieve beeldvorming in media mag geen rol spelen in zorg"


Welsly Bodha
"Ik waardeer dat medewerkers van hun werk genieten"


Froukje Bos
Filmer en beleidsmedewerker van stichting Pandora


Sameeh Said
Coördinator interculturalisatie & asielzoekers GGZ Friesland


Henk Biemans
Stafmedewerker interculturalisatie bij GGz Eindhoven


Judith Hogeweg
Preventiewerker Asielzoekers / Vluchtelingen en projectmedewerker Interculturalisatie bij GGNet


Jasper van de Putte
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en aandachtsfunctionaris Preventie bij de GGZ Westelijk Noord-Brabant


Indra Boedjarath
Directeur Mikado


Colleen van Hutten
Gepensioneerd programmacoördinator multiculturele doelgroepen bij Parnassia


Mirjam Koops
Creatief therapeute bij Centrum 45 in Oegstgeest


Ingrid Sporkslede
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij de GGZ Buitenamstel in Amsterdam 

 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.