Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Arkin

“Diversiteit is ons dagelijks werk”

Arkin is ontstaan na de recente fusie tussen JellinekMentrum en AMC de Meren, twee GGZ-instellingen in multicultureel Amsterdam. Arkin staat voor: ‘gerichte zorg voor het beste resultaat’. Daarbij hoort aandacht voor diversiteit in alle lagen van de organisatie en in alle aspecten van het zorgproces. Mikado vroeg Arkin naar haar visie op interculturalisatie.

Kleurrijk Amsterdam
Bij Arkin hanteert men naast het begrip interculturalisatie bij voorkeur de term diversiteit. Hieronder vallen ook aspecten als sekse en leeftijd maar vooralsnog richt de organisatie zich met name op het aspect cultuur. In een later stadium zal er ook meer aandacht zijn voor andere facetten van diversiteit. Jaarlijks maakt Arkin een ‘balance score card’ voor diversiteit en koppelt deze aan kwaliteit van zorg. De organisatie is er trots op dat er geen discussie meer plaatsvindt over het wel of niet voeren van diversiteitsbeleid. Binnen de verschillende onderdelen van Arkin bestaan uiteraard wel tempoverschillen in de uitvoer van diversiteitsprogramma’s. Toch vindt vrijwel iedereen binnen Arkin dat in ‘kleurrijk Amsterdam’ diversiteitsbeleid een maatschappelijke verantwoordelijkheid en zelfs opdracht is.

Elkaar aanvullen
Door de fusie van AMC de Meren en JellinekMentrum, die ieder ook onder hun eigen naam blijven opereren, is er een grote instelling ontstaan met ruim 3.200 medewerkers en circa 24.500 cliënten. Dankzij de fusie ontstaat er in de hoofdstad meer samenhang tussen forensische psychiatrie, acute psychiatrie, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg. Ook is de kennis en kunde rondom diversiteit vergroot want de fusiepartners vullen elkaar aan op het gebied van diversiteitsbeleid. Waar de een van oudsher meer beleid heeft ontwikkeld omtrent de gedragskant van diversiteit, heeft de andere organisatie meer de nadruk gelegd op de interculturele competenties en attitudes van hulpverleners.

Borging
Speerpunten in het diversiteitsbeleid van Arkin zijn onder meer de borging van diversiteit in de structuren van de organisatie. Zo wordt aandacht voor diversiteit minder kwetsbaar en minder afhankelijk van personen. Bij bezuinigingsrondes of doorstroom van medewerkers blijft de aandacht voor diversiteit gewaarborgd. Daarnaast is diversiteit een belangrijk aandachtspunt in het personeelsbeleid van Arkin. Een van de instrumenten die dit moeten ondersteunen is de Arkin Academy. Daarbinnen is het Platform Diversiteit opgericht dat het thema binnen alle activiteiten van de Academy wil integreren: scholing, onderzoek, innovatie en opleiding. Grotere diversiteit onder medewerkers orologi replica rolex en het diversiteitsproof maken van alle onderdelen van het zorgproces blijven andere belangrijke speerpunten.

Visie
Aandacht voor diversiteit is onze core business, zeggen de mensen van Arkin. Het Amsterdamse zorggebied is zeer multicultureel; in bepaalde wijken is al zestig procent van de bewoners van allochtone komaf. Diversiteitsbeleid is dus niet alleen een kwestie van idealisme en maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook zakelijk gezien verstandig. Kortom: diversiteitsbeleid is voor Arkin een mix van bevlogenheid en zakelijk inzicht. Volgens de visie van Arkin hoef je niet met specifieke interculturele experts te werken om als organisatie diversiteit uit te dragen. De organisatie heeft hiertoe speciale interculturele competentietrainingen ontwikkeld waaronder een basistraining, teamtrainingen, de training voor het Cultureel Interview en de training ‘Wie is je vader? Wie is je moeder?’. Over die laatste training is recentelijk bij Mikado een Good Practice verschenen. In het diversiteitsbeleid van Arkin ligt de nadruk op de ontwikkeling van interculturele competenties en de basis hiervoor wordt gevormd door het handboek ‘Intercultureel Werken: Met Andere Ogen’. Dit staat op intranet en wordt gekoppeld aan de zorgprogramma’s.

Dagelijks werk
De fusiepartners van Arkin werken al zo’n dertig jaar aan interculturalisatie en diversiteit, ook dankzij bijdragen van cliënten en zelforganisaties in stadsdelen zoals de Bijlmer. Bij Arkin is men trots dat diversiteit in veel aspecten van de bedrijfsvoering is verankerd: “Diversiteit is ons dagelijks werk.” Zo werken er geestelijken van verschillende religies en stromingen binnen de instelling, zijn de maaltijdvoorzieningen aangepast en worden er interculturele feesten georganiseerd, in 2009 is Arkin bijvoorbeeld de hoofdsponsor van het Ramadan Festival in Amsterdam. Ook is Arkin de enige zorginstelling die plaatsneemt in een regionaal diversiteitsoverleg van het bedrijfsleven.

Mijlpalen
Mijlpalen op het gebied van interculturalisatie en diversiteit binnen Arkin zijn onder meer het preventieproject ‘GGZ Amsterdam Zuidoost Kiest Kleur,’ waarover ook bij Mikado een Good Practice is verschenen. Daarnaast is er bij JellinekMentrum een Interculturele Thermometer ontwikkeld waarmee hulpverleners en teams hun kennis van diversiteit en interculturalisatie kunnen evalueren. Ook is er al jarenlang een structurele samenwerking gaande met de GGZ in Suriname, waarbij er nadrukkelijk van twee kanten kennis wordt uitgewisseld en er over en weer werkbezoeken plaatsvinden.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Lans, Arkin Academy, stafmedewerker diversiteit en kwaliteit, of Maaike Riemersma, Arkin Academy, trainer en stafmedewerker innovatie / culturele diversiteit.

website: Arkin
telefoon: 020 8913998
e-mail: marijke.lans-mulder@arkin.nl of maaike.riemersma@arkin.nl

Informatie
Meer lezen over diversiteitsbeleid bij de fusiepartners van Arkin? Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie van het handboek Intercultureel werken dat ook geschikt wordt voor gebruik door externe partijen. Drie Good Practices van Mikado gaan nader in op speciale projecten:
GGZ Amsterdam Zuidoost kiest kleur: over cultuurspecifieke GGZ-voorlichting en psychoeducatie
Ver van mijn land, ver van mijzelf: over interculturalisatie van de cliëntenbeweging
Wie is je vader? Wie is je moeder?: over interculturele competenties

 

 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.