Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

GGzE

“Interculturalisatie moet vanzelfsprekend worden”

GGZ Eindhoven en de Kempen (GGzE) biedt hulp en ondersteuning aan mensen met ernstige, meervoudige en vaak langdurende psychiatrische problemen. In de regio Eindhoven en De Kempen is GGzE de enige aanbieder van deze specialistische hulp. GGzE ondersteunt elk jaar meer dan 20.000 mensen, jong en oud. Dit zijn mensen uit de regio, maar ook uit andere delen van het land.

Planetree als visie voor mensgerichte zorg
GGzE wil een organisatie zijn die zich onderscheidt door haar bijzonderheid. In eerste instantie gaat het hierbij om onze ‘bijzondere’ medemens met een complexe psychische kwetsbaarheid. De behandeling en zorg van GGzE komt tegemoet aan de bijzondere kwetsbaarheid van deze medemens. Dit gebeurt op een bijzondere wijze, onder de vlag van Planetree. Planetree is een vernieuwende manier van zorgen waarbij de cliënt centraal staat. Nu is dat niet onderscheidend, want iedere zorginstelling stelt de cliënt centraal. Bij het Planetree-concept ligt de focus echter vooral op de menselijke kant van de zorg, zoals een vriendelijke bejegening, veel service en een grote keuzevrijheid. Daarnaast maakt Planetree zich sterk voor gastvrijheid in een prettige en zorgzame omgeving. Mensen worden ontvangen in gebouwen met veel licht, warme kleuren en natuurlijke elementen waardoor ze zich op hun gemak voelen. GGzE probeert ervoor te zorgen dat mensen zich prettig voelen.

GGzE en diversiteit
GGzE vindt Diversiteit vanzelfsprekend. GGzE biedt namelijk zorg in de huidige samenleving. Een samenleving waar mensen veel gemeen hebben maar waar achter elke huidskleur, ieder geslacht, leeftijd of afkomst een bijzonder ander mens schuilgaat. Die diversiteit, ziet GGzE als een verrijking en een reden om haar zorgaanbod hierop af te stemmen. Het streven is om goede en toegankelijke zorg voor iedereen te bieden, ongeacht religie, huidskleur, geaardheid, achtergrond of welke groepseigenschap dan ook. GGzE heeft twee specifieke initiatieven waarin bovenstaand zich expliciet uit. Idiomes en het intercultureel expertisetraject.

Idiomes
Idiomes is opgericht als onderdeel van GGzE met als doelstelling om meer mensen van anderstalige afkomst de weg naar de geestelijke gezondheidszorg te laten vinden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat anderstaligen een enorme drempel ervaren om de reguliere, ‘witte’ GGZ te bezoeken. Al lang probeert GGzE hier verandering in te brengen, maar dat lukte onvoldoende. Hierop aansluitend en gecombineerd met het belang wat Planetree hecht aan bejegening en keuzevrijheid is ervoor gekozen om (per 1 juni 2012) Idiomes een specifieke plek binnen GGzE te geven.

De naam Idiomes geeft al aan dat het deels om taal gaat. Naast taal spelen culturele aspecten binnen de behandeling die Idiomes biedt een grote rol. Idiomes is daarom zo laagdrempelig mogelijk ingericht en zoekt de ‘vindplaatsen’ van anderstalige op met hulpverleners die ervaring hebben in het leven in een andere cultuur. Idiomes werkt nauw samen met huisartsen, die vaak een functie als ‘vindplaats’ vervullen en biedt voorlichting en kortdurende behandelingen aan. Voor de langdurige zorg volgt een verwijzing naar GGzE. Idiomes is tevens bijzonder door haar verbinding met GGzE. Idiomes versterkt namelijk de interculturele zorg die binnen GGzE wordt geboden, door enerzijds als kenniscentrum te functioneren en anderzijds doordat medewerkers zowel bij Idiomes als bij GGzE kunnen werken. Idiomes werkt dus ook als vliegwiel voor interculturalisatie binnen GGzE.

Intercultureel expertisetraject
Om ook binnen de langdurige zorg die GGzE biedt de kennis op het gebied van cultuursensitief werken te verhogen heeft onder begeleiding van Mikado een intercultureel expertisetraject plaatsgevonden. Een tiental medewerkers die op afdelingen een culturele brugfunctie willen vervullen zijn daarom getraind in cultuur sensitief werken. Zij worden als ambassadeur binnen GGzE ingezet met als doel de huidige cliënten beter te helpen en collega’s te ondersteunen bij het bieden van zorg aan cliënten met een andere culturele achtergrond.

E-learning
Samen met Mikado ontwikkelt GGzE Chopard Replica momenteel een e-learning module ‘Interculturele zorg aan oudere migranten’ voor (toekomstige) verzorgenden en verpleegkundigen. Doel van de e-learning module is dat (toekomstige) verzorgenden en verpleegkundigen (mbo- niveau) zich de basis van intercultureel werken met oudere migranten eigen maken. De e-learning module zal zomer 2013 klaar zijn en vormt een overdraagbaar product dat eenvoudig door andere opleidingsinstituten en zorginstellingen gebruikt kan worden. Zowel in mbo beroepsopleidingen tot verzorgende of verpleegkundige als orologi replica rolex submariner in na- en bijscholing voor deze doelgroep.

Contact
Voor meer informatie over interculturalisatie bij GGz Eindhoven kunt u contact opnemen met Tomas Göbbels, beleidsmedewerker (tp.gobbels@ggze.nl), of Erwin Roefs, manager Idiomes (ecm.roefs@idiomes.nl).

website: GGzE

 

 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.