Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Over Mikado

Wortels
Het kenniscentrum Mikado heeft haar wortels in de geestelijke gezondheidszorg waar een lange traditie bestaat van specialistische hulpverlening aan etnisch en cultureel diverse cliŽnten. In de ggz ontstond aan het einde van de 20e eeuw een grote behoefte aan een uitwisselingsplatform voor deze interculturele kennis en praktijkervaringen. Regionale ggz-instellingen in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Midden-Brabant namen, op initiatief van Rob van Dijk en Armin Voogt (Bavo Europoort), met GGZ Nederland het voortouw om een kenniscentrum op te richten.

Landelijk
In november 2000 was Mikado statutair een feit. Per 1 juli 2002 werd het kenniscentrum door de toenmalige Minister Borst-Eilers (ministerie van VWS) aangewezen als landelijk kenniscentrum voor interculturele geestelijke gezondheidszorg, voor een periode van vijf jaar. Sinds 1 januari 2003 is het uitvoerend bureau van Mikado operationeel.

Zorgbreed
In de loop der jaren kreeg Mikado steeds meer te maken met vragen vanuit andere zorgsectoren zoals de ouderenzorg, jeugdzorg, somatische zorg, gehandicaptenzorg en eerstelijnszorg. Daarom veranderde de organisatie van Mikado per 1 november 2007. Het kenniscentrum heeft vanaf die datum haar diensten uitgebreid naar de gehele zorgsector. Daarbij spelen de ervaringen en expertise uit het ggz-verleden nog altijd een waardevolle rol.

Nieuwe weg
Mikado werd in de eerste jaren gefinancierd door de overheid en een aantal zorginstellingen. Vanaf juli 2007 moest het kenniscentrum door het veld gedragen worden. Daarom zijn we een nieuwe weg ingeslagen. We hebben overeenkomsten gesloten met zorginstellingen die op continue basis gebruik willen maken van onze kennis en ervaring. Zo is de toekomst van Mikado verzekerd en kunnen we garanderen dat datgene wat tot stand is gebracht, behouden blijft en kan worden uitgebouwd.
You are able to relaxation easy, folks, Market www.fakeapwatch.com replica watch(ing) has came back. There exists a fantastically varied selection now, although a little heavy around the chronographs (according to usual). Lace your boots, www.areplicamall.com bust out your purses, and prepare to drool.
 


 

 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.