Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Wetenschapskaternen

Interculturele geestelijke gezondheidszorg in Nederland
Een studie naar de ‘state of the art’ van de transculturele hulpverlening

In de laatste twintig jaar zijn in vaktijdschriften en op studiedagen regelmatig thema’s aan de orde gesteld die gaan over hulpverlening aan migranten en vluchtelingen, de organisatie van deze zorg en het beleid. Tot op heden is de discussie over dit onderwerp gefragmenteerd gebleven en mist een overzicht van de stand van zaken. Dit maakt het moeilijk om een koers uit te stippelen wat betreft de prioritering van wetenschappelijk onderzoek, methodiekontwikkeling en kennisoverdracht.

Deze studie wil in deze lacune voorzien. Er wordt een terugblik geworpen op de literatuur. Vervolgens wordt verslag gedaan van een tiental interviews met gerenommeerde psychiaters, psychologen en antropologen. Aan de hand hiervan worden beschreven (1) de grondslagen van de interculturele hulpverlening (2) de succes- en faalfactoren en (3) thema’s voor verder wetenschappelijk onderzoek en de kansen en bedreigingen daarvoor.

Deze publicatie werd gerealiseerd in het kader van het Actieplan Interculturalisatie van GGZ Nederland, dat wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS.


Uitgave: maart 2003, 78 pagina's.
ISBN: 90-806688-2-9

Deze publicatie is UITVERKOCHT en niet meer te bestellen.


  bestel deze publicatie


 

 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.