Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Rapporten en Verslagen

Nabijheid door afstand en intimiteit
Do's en don'ts bij online hulp aan allochtone jongeren

Allochtone jongeren in psychische nood worden om allerlei redenen niet of minder bereikt door het bestaande hulpaanbod. Via internet zijn deze migrantenjongeren vaak wťl te bereiken. Internet werkt bij gevoelige thema's drempelverlagend en isolementdoorbrekend. Door internet in te zetten dringen hulpverleners direct binnen in de leefwereld van migrantenjongeren. De combinatie van specifieke psychische (identiteits-)problematiek bij allochtone jongeren die zich daarvoor schamen, in een geÔsoleerde positie verkeren ťn hun bekendheid met internet, schept bijzondere mogelijkheden voor preventie en toeleiding naar curatieve geestelijke gezondheidszorg.

In deze studie wordt bekeken wat de toegevoegde waarde van internet is om deze jongeren met lichte psychische problemen te bereiken. Internet biedt een kans bij uitstek om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te verbeteren en zo (kwetsbare) groepen te bereiken die in de reguliere zorgsetting uitgesloten raken. Voor instellingen die online hulp aan allochtone jongeren willen bieden, biedt het rapport 20 do's en don'ts.

Op basis van onder andere deze studie is in 2007 de website hulpmix ontstaan.

Prijs: Ä 21,00 (excl. verzendkosten).
Uitgave: juni 2006, 48 paginaís.
ISBN-10: 90-77782-10-9 / ISBN-13: 978-90-77782-10-1

Deze publicatie is UITVERKOCHT en niet meer te bestellen.


bestel deze publicatie


 

 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.